Bedolven onder verplichtingen

Henk Dokter
Het is een al lang bestaand gezegde om aan te duiden dat boeren niet meer lijden onder zware arbeid, maar onder gepieker over de voortgang van hun bedrijf.

Als ik kijk naar de inkomens dan kan het niet anders of de zorgen zijn groot. Toch knappen boeren niet zo gauw af op hun beroep en bedrijf als in andere categorieën. Ik leid het af uit onderzoek dat het CBS naar buiten brengt. Boeren horen niet tot de echte risicocategorieën voor een burn-out of vergelijkbare vormen van overspannenheid. Mensen in het onderwijs en de horeca hebben er het meest last van. Boeren doen het best goed; alleen ambtenaren en mensen in de dienstverlening en het bankwezen zijn er nog minder gevoelig voor. Een beetje vertekend is het wel, vrees ik. In de landbouw overheersen de zelfstandige ondernemers. Die kunnen zich domweg niet veroorloven om het bijltje er bij neer te leggen, voor langere of kortere tijd.
Je zou ook kunnen beredeneren dat ze dankzij die zelfstandigheid het werk meer naar hun hand kunnen zetten dan de werknemers in onderwijs en de horeca. Want vast zitten in een keurslijf is reden voor uitval. Ook dat is maar betrekkelijk. Als het CBS deze week de gemoedstoestand onder boeren zou peilen kon de uitkomst wel eens heel anders zijn. Deze week worden alle boeren in Nederland 'opgevrolijkt' met een dikke envelop van Dienst Regeling, boordevol informatie over verplichtingen waaraan ze straks moeten voldoen. Er zijn boeren die de enveloppen van deze LNV-dienst niet open krijgen zonder een verontrustende toename van de hartslag. De Dienst Regelingen heeft er voor gekozen om maar meteen een heleboel tegelijk over de boeren uit te storten. Dus komen er 24 kantjes papier vol met gedetailleerde informatie en voorbeeldberekeningen (plus nog een correctievel) over mestwetgeving, toeslagrechten en allerlei andere regelingen. Dat was goedkoper, verklaart de Dienst Regelingen, en boeren houden er niet van achter elkaar brieven van de dienst te krijgen. Nee, dat begrijp ik. Het is iedere keer weer schrikken.

Toch lijkt het mij het uit oogpunt van effectieve voorlichting beter om informatie gedoseerd af te geven. Er wordt nu in één keer wel heel veel aandacht gevraagd voor onderwerpen die los van elkaar staan. Het zal me niet verbazen als dit pakket info minstens zo veel verwarring teweegbrengt als verduidelijking. Onbedoeld veroorzaakt de dienst hiermee in ieder geval het gevoel dat de overheid boeren bedelft met verplichtingen. Kom voorlopig niet aanzetten met verhalen over vermindering van lastendruk.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.