6 reacties

Balkenende zet stemmingmakerij voort

Henk Dokter
Het had immers al moeite genoeg gekost om de minister van LNV binnenboord te houden. De brief is een schimmig epistel die kool en geit spaart en toch alle opties open laat voor verdere bezuinigingen.

Er staat in ieder geval niet in dat de Nederlandse regering niet wenst dat aan de bestaande afspraken over de landbouwuitgaven wordt getornd.
Daarmee is voor premier Balkenende de kwestie niet afgedaan. Onverminderd zet hij de strijd tegen het landbouwbeleid van de EU voort. In brieven aan Europese kranten schrijft hij dat de landbouwuitgaven moeten worden aangepakt. In The Guardian schrijft hij: „Het huidige systeem met rivieren van subsidies die Brussel uitstromen kan niet voortduren tot ver in de 21ste eeuw.” Daarmee geeft de premier zijn werkelijke denkbeelden over de landbouwsubsidies bloot. In tegenstelling tot de vage kool-en-geit-brief van zijn minister van LNV is de minister-president in de Engelse krant zeer duidelijk. De terminologie van ,,rivieren van subsidies’’ stoort mij enorm. Als het om andere zaken in dit land gaat waarschuwt onze minister-president tegen stemmingmakerij, vooral in en door de media. Nu schrikt hij zelf niet terug voor een demagogische woordkeus en sterkt hij vooroordelen.

Minister Veerman heeft onlangs een boekje laten maken over acht vooroordelen over de Nederlandse landbouw. Een van de daarin behandelde mythes is: ‘Het Europese landbouwbeleid is onbetaalbaar geworden’. Daarin wordt uitgelegd dat dit volstrekt een misvatting is. Kennelijk heeft Veerman verzuimd dit werkje onder de aandacht van de MP te brengen; waarschijnlijker is dat deze dit nooit heeft gelezen. Die gaat gewoon door miljoenen lezers van allerlei Europese kranten wijs te maken dat het landbouwbeleid onbetaalbaar is geworden.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  J.G.W.H. van Sytzama

  Het is werkelijk respectloos zoals deze CDA -figuur, die ons land leidt, omgaat met een bedrijfstak welke zich formidabel ontwikkelt tegen de verdrukking in en anderzijds onder water wordt gedrukt. We zullen vanzelfsprekend rekening moeten houden met een wereldwijde concurrentie en we moeten er hard aan trekken om het hoofd boven water te houden. In die lastige omstandigheden past het natuurlijk niet dat hij zich uit met zijn bekende haagse "Authisticiteit" en dat ook nog in de buitenlandse pers, over een n.m.m. toch nog ltijd belangrijke economische drager in eigen land.

 • no-profile-image

  Leo Dorresteijn

  Verbazingwekkend hoe de absolute verliezer van het referendum over de Europese grondwet meent de oorzaak van zijn nederlaag probeert af te wentelen op de landbouwbegroting. Als daar aanleiding voor zou wezen had hij de Nederlanders moeten adviseren tegen de grondwet te stemmen in plaats van vóór. Blijkbaar is het vinden van een zondebok nog steeds aantrekkelijker dan het zoeken naar echte beweegredenen van de kiezer. Zelf heb ik tegen de grondwet gestemd door een gevoel van onmacht. Steeds als er een lichtpuntje voor de landbouw daagt blijkt het niet te stroken met Europese wetgeving of duurt de toestemming eindeloos lang. Anderzijds word onnozele wetjes en regeltjes van nationaal niveau geen strobreed in de weg gelegd. Ik denk aan het verbod op effectieve vliegenbestrijdingsmiddelen die in ons omringende landen gewoon verkocht mogen worden. Ook de regeltjes van staatsecretaris Faber betreffende bestrijdingsmiddelen zijn mij een doorn in het oog. Zolang je op deze manier moet concurreren kan er van de Nederlandse landbouw geen Europese solidariteit gevraagd worden. De verschillen die in de lidstaten bestaan in belastingheffingen, accijns, loonkosten etc. verhinderen ondernemers nog enig begrip voor de Europese gedachte te hebben.

 • no-profile-image

  M. de Boer

  Waar zou onze JP zijn mooie straten van moeten betalen met die enorme dure bomen, die zo prachtig staan, maar wel voor een groot deel betaald worden uit de Landbouwpot? Het prestige object in Friesland, dat Middelséroute heet. Het heeft een vermogen gekost, en het moet "een geweldig prestige object voor toeristisch Friesland" heten, maar wordt wel voor een groot gedeelte betaald uit de Landbouwsubsidiepot. Ik ben het eens dat flauwekul subsidies als b.v. Bloemetjeslandsubsidie van de zotte is, maar je zult in dit land waar verschillende overheden het "citroenknijpen" tot een ware kunst hebben verheven ook wel hartstikke gek zijn als je hier dan ook geen gebruik van maakt. Dus JP, u volgend jaar er wel 30% bij, gun ons dan ook een paar procent.

 • no-profile-image

  Fam. Doppenberg

  Waarom zou je ook zoveel "subsidie'' verstrekken onder de boeren, laat de DDB gewoon zijn werk doen, en de basisprijs van de melk op een goed pijl houden, zodat we met zijn allen een goed inkomen krijgen, die we toch gewoon verdienen met ons kwaliteitsprodukt.

 • no-profile-image

  Berend Oevermans

  Hierbij reageer ik op de brieven van Balkenende in buitenlandse kranten. De huidige Nederlandse economie is ondermeer door het huidige kabinetbeleid in een versukkeling geraakt. Belangrijke sectoren als de land en tuinbouw die een van de meest dynamische sectoren van de Nederlandse economie vertegenwoordigd moet het nu schijnbaar weer ontgelden. Iedereen weet dat landbouw in Noord West Europa niet overeind blijft zonder landbouwsubsidies. Schandalig dat export van € 40 miljard aan landbouwprodukten en werkgelegenheid voor 200.000 mensen wordt verkwanseld.

 • no-profile-image

  Fam. K. Schouten

  Van J.P.Balkenende, opgegroeid in Zeeland, zou je verwachten dat hij enige affiniteit met de landbouw heeft. Nou, 0,0 ofwel niets. Tot dusver had hij nog nauwelijks een woord aan landbouw besteed. Maar nu hij dat wel doet, blijken het verkeerde woorden te zijn. Hij heeft zich misschien nog nooit in de landbouw verdiept, maar laat hij dan zijn mond toch maar niet opendoen over landbouw.Dat is dan nog beter. Hij wil een sociaal gezicht laten zien ten koste van boer en akkerbouwer. Triest.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.