2 reacties

Kan het iets boervriendelijker, VVD en CDA?

Henk Dokter
Ik heb me vreselijk verbaasd over de steun die VVD en CDA - toch vanouds steunpilaren van de agrosector - bij de stemmingen verleenden aan moties die de regering vragen om te snijden in de EU-landbouwuitgaven.

Ja, ik besef dat dit langzamerhand een ‘soapig’ thema van me is, maar het verontrust mij dat de Tweede Kamer, en met name dus CDA en VVD, zó makkelijk voor moties stemt die zijn bedacht door hun buitenlandwoordvoerders zonder respect voor de agrarische belangen.

Het CDA stemde in met een motie die de regering vraagt de EU-landbouwuitgaven te verschuiven naar projecten voor kennis en innovatie. Dat is dus een pleidooi voor verdere hervormingen, bezuinigingen en aantasting van het uitgavenplafond voor landbouw. “Wij konden moeilijk tegenstemmen”, aldus Joop Atsma, de aanvoerder van het landbouwsmaldeel in de CDA-fractie. “Want Balkenende beschouwt die motie als ondersteuning van zijn beleid.”

Nou Balkenende misschien, maar zijn CDA-collega Veerman in ieder geval niet. De CDA-fractie wekt op zijn minst de indruk niet meer achter Veerman te staan, en doet dat misschien ook in werkelijkheid niet. Zekerheid heb ik daar niet over.

Het stemgedrag van de VVD maakt me ook niet vrolijk. Die diende samen de PvdA een motie in die ook al weer vraagt om ‘afbouw’ (ja, afbouw) van de EU-landbouwuitgaven. Ik weet dat VVD’ers buiten de Kamerfractie knarsetandend toekijken hoe hun partijgenoten weer bezig zijn, net zoals een paar jaar terug, de agrarische bevolking van zich te vervreemden. Zo, nu ga ik naar de afscheidsreceptie van Jan Geluk. De VVD’er neemt vanavond afscheid van de Tweede Kamer omdat hij dijkgraaf wordt. Ik ga ’ns onderzoeken wat er toch in die VVD’ers is gevaren om zo lichtvaardig met boerenbelangen om te springen.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    J. Oenema

    Ik heb mij er ook over verbaasd dat de grote politieke partijen zo'n stemgedrag vertonen. De doelstelling van de Eur.sub voor de landbouw is geheel uit het oog verloren. De Eur.opbouw na de oorlog die door de landbouw werd getrokken om een sterke economische groei tot stand te brengen. Om de landbouw mee te laten profiteren van deze welvaartgroei die toen ontstond, zou de prijzen van de producten omhoog moeten dit zou ten koste gaan van de consument, men zou dan meer voor het levensonderhoud kwijt zijn. Om de economische groei in stand te houden is er besloten om de landbouw te subsidiëren (in Mansholt zijn tijd) hierdoor had de consument meer de besteden voor andere zaken wat de economie te goede kwam. Om de landbouw mee te laten profiteren van de toen ontstaande welvaarts groei, zijn de sub.toegekend op de landbouw producten. In de nu ontstaande discussies komt het over dat de sector landbouw zwaar gesubsidieerd wordt en deze daar vele voordelen van ondervinden, maar het was om de consument te beschermen om zo de economie op peil te houden. Het is dan ook jammer dat de hedendaagse politiek deze uitgangspunten niet meer in beeld hebben. Ik mag verwachten dat deze reactie bij diegene op tafel komt die een zware verantwoordelijk heeft ten aanzien van hun stem gedrag.

  • no-profile-image

    JGWH van Sytzama

    Geachte Heer Dokter, Naar mijn mening geeft U een standpunt weer over CDA en VVD, op wel zeer correcte wijze. Persoonlijk zou ik dit kabinet liever noemen het kabinet "Zwalkenbende". Op velerlei ander gebied worden woorden niet waargemaakt en de kreet "Normen en waarden" wordt in hoge mate geweld aangedaan. T.a.v. de eigen "landbouw en Veehouderij" -cultuur in dit land gaan we kapot aan zijdelingse, niet terzake doende voorwaarden waaraan moet worden voldaan, op grond van een "Fictieve" consument, welke daarvoor niet wenst te betalen. Toen Albert Heyn orders wilde plaatsen bij afrikaanse producenten, op basis van onze consumenteneisen bleek daaraan niet te kunnen worden voldaan. Mevr. Agnes van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) zei toen: "Schande, afrika eerst". Zo ook nu over de vermindering van het "Netto te betalen bedrag aan Brussel". Blakenende en Zalm willen dat uit het lanbowbudget halen en daaraan betalen de 10 nieuwe EU -leden niet mee. Veel meer redenen zijn er te noemen om aan te nemen dat de agrarische cultuur geweld wordt aangedaan en dat terwijl er op W.T.O. -niveau met belangstelling wordt uitgezien naar de afloop van de E.U.-perikelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.