Europese top geslaagd

Henk Dokter
Dat dreigde wel, want dat was de inzet van de Britse premier bij de onderhandelingen over de meerjarenbegroting 2007-2013. En ook van de onze, hoewel hij dat laatste niet openlijk wilde prijsgeven.

Balkenende wilde voor zijn vertrek naar Brussel evenmin uitspreken dat hij de afspraken over het landbouwbudget onverlet wilde laten. Hem werd dat uitdrukkelijk gevraagd, zowel door journalisten als Tweede-Kamerleden, maar zijn zweverig antwoord was niet klip en klaar. Had hij kans gezien aan het openbreken van bestaande afspraken mee te werken, had hij het gedaan.
Gelukkig heeft minister Veerman nu geen reden voor aftreden. Dat had hij immers aangekondigd als er wél getornd zou worden aan de van 2002 daterende afspraken over het plafond voor de landbouwuitgaven. Gelukkig belette de Franse president dat die afspraken werden geschonden. Zoals vaker heeft de Nederlandse landbouw soms meer te danken aan de Franse politiek dan aan de Nederlandse. Toch is het landbouwbudget niet definitief buiten bereik van de politici die er op willen bezuinigen. Het verzet ertegen groeit onrustbarend. „Veertig procent van de uitgaven van de EU gaat naar twee procent van de bevolking" is de makkelijke en demagogische leus waarmee die bezuinigingen worden gerechtvaardigd.

Volgend jaar, wanneer er pas echt besluiten moeten vallen over de meerjarenbegroting van 2007, zal de piratenvlag opnieuw worden gehesen. Groot-Britannië, dat voorzitter is in de tweede helft van 2005, zal er zeker al eerder opnieuw over beginnen te zeuren. Ik geef Blair en de zijnen echter weinig kans om een besluit te forceren. Grote landen die tijdens hun voorzitterschap grote eigen belangen willen doordrukken, zien hun voorzitterschap altijd mislukken.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.