De wonden gelikt

Henk Dokter
Het Kamerdebat dat gisteren werd gevoerd over de vernietigende uitslag van het referendum ging toch eigenlijk om de vraag hoe de politieke elite de gevoelens van het volk zo slecht heeft kunnen voorzien.

Er komt nu een 'brede maatschappelijke discussie' over de EU en de plaats van Nederland daarin. Is dat nu nodig? Laat ik nu denken dat de laatste maand die discussie doorlopend is gevoerd! Ik denk dat de meeste mensen na het referendum behoorlijk Europa-moe zijn en niet veel behoefte hebben aan voortzetting. Dat er weer discussie moet komen is typisch de vrucht van radeloze politici. Er moet iets gedáán worden, kan niet schelen wat.

De Tweede Kamer is er zelf aan toe veel alerter te worden op Europese ontwikkelingen. Te vaak heeft die zich op een veel te laat moment laten overrompelen door Europese maatregelen die onomkeerbaar bleken. De Nitraatrichtlijn is een veel genoemd maar wel zeer aansprekend voorbeeld. Het is wrang dat in de zelfde week het volk nee zegt tegen te veel bemoeienis van Brussel, de Tweede Kamer stemt voor onmogelijke mestwetgeving die het gevolg is van een Europese richtlijn.

De landbouwcommissie LNV van de Tweede Kamer houdt zich alleen maar bezig met Europese kwesties die spelen op korte termijn. De leden van de commissie praten met minister Veerman de agenda door van de eerstkomende vergadering van EU-landbouwministers. Dan zijn de politieke eieren al lang gelegd en bebroed. Slechts marginaal bijsturen is nog mogelijk. De Kamer moet al in een veel eerder stadium, bij de bevruchting, goed opletten en desnoods de haan van de kip slaan.

Een vroegere voorzitter van de Kamercommissie, Theo Meijer, had het voornemen om EU-thema’s voor de lange termijn op de agenda te zetten. Het is er nooit van gekomen. Zijn opvolger, Annie Schreijer, heb ik er nooit meer over gehoord. Enfin, het is niet te laat.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.