Afscheid van de grondwet

Henk Dokter
Het is dus nee geworden. Persoonlijk vind ik het jammer, maar dat krijg je er van als je het volk voor het eerst in de geschiedenis een oordeel vraagt over de EU met als aanleiding een veel te dik en moeilijk boekwerk, dat dan ook nog ten misleidend 'grondwet’ heet.

Het is een harde les voor de politiek. Ik hoop dat in het spoeddebat vanmiddag in de Tweede Kamer ook plaats is voor zelfkritiek, vooral op de Kamer zelf. Kamerlid Wilders heeft al een motie van wantrouwen tegen het kabinet aangekondigd. Er van afgezien dat die niet wordt aangenomen, is hij ook misplaatst. Het referendum was niet het idee van de regering, maar van het parlement. De regering en individuele ministers hebben de grondwet slecht aan de man gebracht, maar ook dat is maar ten dele verwijtbaar. De regering kreeg van de Kamer aanvankelijk niet de ruimte er 'propaganda' voor te maken.

De afwijzing is voor premier Balkenende aanleiding om in Brussel de te hoge bijdrage van Nederland aan de EU aan te kaarten. Hij wil de afwijzing door het volk daar gebruiken als extra argument. Hij doet dus net of de kiezers nee hebben gezegd wegens de uitgaven, maar dat is toch echt niet de reden denk ik. En anders heeft Balkenende daar zelf toe bijgedragen. Aan de avond voor het referendum vond hij het nodig om in een veel bekeken tv-programma nog eens kritiek uit te oefenen op de in zijn ogen veel te hoge landbouwuitgaven. Daarmee gaf hij de naïeve kijker een goede reden de volgende dag tegen dat 'geld verkwistende’ Europa te stemmen.

Gelukkig is de referendumuitslag er zelf de oorzaak van dat Balkenende niet veel kans heeft de (door hem zelf gemaakte) afspraken van 2002 over het uitgavenplafond open te breken. Hij en Nederland hebben door de uitslag aan gezag ingeboet ("Ik sta voor gek", zo schetste de premier onlangs in een krant zijn positie als het volk nee zou zeggen). Nu twee landen tegen de grondwet hebben gestemd, is de kans zelfs groot dat de discussie over de EU-begroting later deze maand helemaal tot niets leidt, zelfs van de agenda wordt afgevoerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.