Grondwet wel dierbaar

Henk Dokter
Hadden de EU-ministers van Landbouw gisteren besloten de handel in dit spul te verbieden, dan was dat voor veel dierenvrienden een reden geweest morgen toch voor de grondwet te stemmen. Eindelijk goed nieuws uit Brussel!

Weinig is de mensen immers zo 'dierbaar' als hun viervoetige metgezel. De vachtjes zien ze liever niet verwerkt in mutsen, kragen en knuffels.
Ik vind het toch al opvallend dat het dierenwelzijn zo wordt opgespeeld in de propaganda voor het referendum. Je zou denken dat het er zo'n met de haren bijgesleept thema is, vergelijkbaar met de euro. Het houdt iedereen bezig, alleen de grondwet gaat er niet over.

Maar de grondwet gaat nu eens wel over de dieren. Voor het eerst wordt vastgelegd (art. III/121) dat rekening gehouden moet worden met dieren als wezens met gevoel. Dierenbescherming is daar heel blij mee en vindt dat we daarom ja moeten zeggen. Maar de SP, Wakker Dier en schrijver Maarten ´t Hart vinden juist dat we nee moeten zeggen. Want de grondwet maakt uitzonderingen als het gaat om godsdienstige en culturele tradities. Ritueel slachten, dwangvoedering van ganzen en stierenvechten blijven onverlet.

Had Nederland daaraan behoefte, dan zou het katknuppelen en palingtrekken opnieuw kunnen toegestaan als typisch Hollands cultureel erfgoed. Ik ben daar niet voor, zeg ik er maar even bij om een al te grote stroom van felle reacties te voorkomen.

Voor de Nederlandse veehouderij is de opname van de dierrechten in de Europese grondwet geen bedreiging. Wat nu als principe in een Europees verdrag wordt opgenomen, loopt achter op hoe we hierover in Nederland al decennia denken. Het is goed voor de dieren én de eerlijke concurrentie in de hele Europese veehouderij dat dit element van beschaving in de grondwet staat.

Of registreer je om te kunnen reageren.