228 x bekeken

Grondwet maakt Nitraatcomité niet transparanter

Henk Dokter
Ik vroeg haar naar de notulen van de vergadering van het Europees Nitraatcomité van 12 april. Het comité, bestaande uit ambtelijke experts uit de EU-lidstaten, vergaderde toen over het Nederlandse verzoek meer nitraat te mogen aanwenden boven de EU-standaardnorm.

Deze zogeheten derogatie is van enorm belang voor de oplossing van het Nederlandse mestprobleem. Er is nog steeds niet over beslist, maar vergaderd wordt er wel over, en de opinie van het Nitraatcomité is van doorslaggevend belang voor het toekennen van de extra-mestnorm.
Ik belde eerlijk gezegd tegen beter weten in. Het Nitraatcomité vergadert in strikte beslotenheid. Het is niet eens publiek bekend wie er in zitten. Naar de buitenwereld dringt vrijwel niets door. De notulen zijn geheim, en ze werden me dan ook vriendelijk doch beslist geweigerd. Het had me verbaasd als ’t anders was.

De Grondwet beoogt de transparantie van de besluitvorming en het democratisch gehalte van de EU te bevorderen. Het parlement krijgt meer bevoegdheden; de ministersvergaderingen zijn vaker openbaar. Maar ze zegt niets over het Nitraatcomité en de werkelijk honderden andere ambtelijke comite’s die de Europese Commissie ter zijde staan bij uitwerking en handhaving van Europese richtlijnen. NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag beschrijft uitvoerig hoe de Europese Commissie zich laat bijstaan door vele tijdelijk ingehuurde ambtenaren uit de lidstaten. In de praktijk nemen deze ‘hulpbureaucraten’ , ongecontroleerd door welk parlement dan ook, de belangrijke besluiten die boeren, burgers en buitenlui overal in de EU direct raken. ‘Niet Barroso, niet Blair maar C. van Alphen en duizenden andere ambtenaren nemen de dagelijkse beslissingen in Europa’, is de lange maar veelzeggende kop van het verhaal.

Dat de Grondwet Europa transparanter maakt, dat is maar heel betrekkelijk. De grondwet regelt niet dat u en ik de notulen mogen inzien van het EU-Nitraatcomité, terwijl u regelrecht afhankelijk bent van zijn besluit.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.