Verraderlijk schuifproces met landbouwgeld

Henk Dokter
Weliswaar doet Blair geen voorstellen over het verlagen van het plafond voor de landbouwuitgaven, maar onaangename surprises voor de landbouw zitten er aan te komen, schreef ik in mijn vorige weblog.

Toen wist ik nog niet hoe snel dat gaat! De Nederlandse regering gaat zich inzetten om in 2008 20 procent op de landbouwuitgaven van de EU te korten. Het kabinet Balkenende gaat dus een dubieuze rol spelen. Die korting durft zelfs Blair niet voor te stellen. Vanochtend toverde staatssecretaris Nicolaï van Europese Zaken dit koene voornemen uit de hoed in een overleg met de Tweede Kamer. Blair oppert de mogelijkheid dat lidstaten een deel (20 procent) overhevelen van de fondsen voor inkomenssteun aan boeren naar fondsen voor plattelandsbeleid. Vrijblijvend dus. Daarentegen verklaart Nicolaï nu dat dit ook echt móet gebeuren!

Via een omweg, zo constateer ik, gaat het kabinet toch materieel morrelen aan het landbouwplafond, hoewel minister Veerman eerder heeft gezegd dat als minister niet meer te willen meemaken. Geld voor plattelandsontwikkeling, zo is bekend, hoeft helemaal niet ten goede te komen van boeren. In de voorstellen van Blair zit nu al de overheveling van 8 miljard euro van landbouwsteunfondsen naar plattelandsbeleid. Daar stond Nicolaï wat mij betreft ook al veel te hard bij te glimmen en te juichen.

Er ontwikkelt zich nu een heel verraderlijk politiek proces. Bezuinigen mag het niet heten, want dat is tegen de afspraken over het landbouwplafond. Die hebben echter geen betrekking op de plattelandsfondsen. Wat gaat gebeuren is dat de EU geld overhevelt van fondsen voor landbouw naar die voor platteland, en dat onder het mom dat ze de boeren toch ten goede komen (wat niet zo is). Dus zo kan een politicus zeggen dat hij niet aan het plafond komt. En vervolgens gaat hij snijden in de plattelandsfondsen.

En dat allemaal in de hoop dat boeren dat niet in de gaten hebben. In ieder geval LTO niet, want die hoor ik na drie dagen nog niks zeggen over Blairs vermaledijde voorstellen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.