4 reacties

Veerman naar Natuurmonumenten

Henk Dokter
Na zijn ministerschap wordt Cees Veerman vermoedelijk voorzitter van Natuurmonumenten (NM). Ik hoorde het gerucht de laatste dagen al gonzen in de wandelgangen van de Tweede Kamer.

Toen ik hem daar gistermiddag ontmoette was hij na een korte aarzeling bereid te bevestigen dat hij is gevraagd om Herman Wijffels op te volgen als voorzitter van deze grootste natuurterrein beherende instantie van Nederland.

Vervolgens wilde ook de persvoorlichter van NM wel zeggen dat er inderdaad met Veerman wordt gesproken. Helemaal rond is het niet; er zijn met meerdere mensen gesprekken gevoerd en Veerman zelf zei ook dat hij nog nadenkt. Er is ook geen officiële voordracht naar het bestuur van NM gedaan. Op 12 mei valt het besluit.

Keuze voor natuur

Hoewel Veerman na zijn ministerschap ook nog wel andere functies verzamelt, vind ik zijn keuze voor de natuur toch een signaal. Het zal toeval zijn, maar ook zijn allerhoogste ambtenaar lijkt die keuze te maken. Secretaris-generaal Chris Kalderen is benoemd als de nieuwe directeur van Staatsbosbeheer (SBB). De huidige, Kees Vriesman, vertrekt. De politieke en ambtelijke top van LNV kiezen voor de natuur.

Dat is een honorabele keuze. In feite hebben wij er ook niks mee ter maken wat iemand doet na zijn ministerschap. Ik denk dat Veerman heel goed op zijn plaats is bij NM. Daar kan hij mooi de verbinding leggen tussen landbouw en natuur. Al tijdens zijn ministerschap brak hij met de gewoonte dat landbouwgrond met natuurbestemming na aankoop in beheer komt bij NM en SBB. Hij gaf het boerenbeheer erkenning. Dat was wel even wennen voor de dogmatische terreinbeheerders in ’s-Graveland.

Pikante keuze

Maar pikant is Veermans keuze ook: juist in de nadagen van zijn ministerschap wijst hij de Natura2000-gebieden aan. Dat wekt in de agrarische wereld onrust en onzekerheid. De continuïteit van landbouwbedrijven bij die gebieden is niet verzekerd. Tot hun schrik zien boeren ook dat hun eigen grond al vast binnen de begrenzing van het natura-gebied is ingetekend.
Veermans integriteit is verheven boven mijn twijfel, maar ik denk toch dat de discussie over de natuurgebieden voedsel krijgt met Veermans overstap naar Natuurmonumenten.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Eldejo

  Cees Veerman blijf bij je leest zoals ook de schoenmaker.

 • no-profile-image

  Rita Spruijt

  Hopelijk wordt Veerman de bruggenbouwer tussen de natuur en de landbouw. Bovenal vergeet men tegenwoordig dat Landbouw ook natuur is. Een mooi koe in een mooi groene wei: een prachtig stuk natuur!!

 • no-profile-image

  Ton

  Door de Flora- en Faunawet op oneigenlijke gronden (ontbrekende wetenschappelijke basis) bijna volledig af te breken lijkt mij dit niet de juiste persoon op de hoogste positie binnen NM. Wanneer dit doorgaat, dan gaat dit NM veel echte natuurliefhebbers kosten.

 • no-profile-image

  Sjack Snepvangers Bergen op Zoom

  Natuur voor een maatschaplijk draagkracht, daar kunnen we niet meer omheen. Het is dan wel fijn te weten dat er een echte boer stuuring geeft! Hij moet immers weten dat moedernatuur niet alleen mooi kan zijn, maar ook voedsel moet brengen!

Of registreer je om te kunnen reageren.