Lange en lastige Kamerdag voor Veerman

Henk Dokter
Vanaf vanochtend tien uur tot vanmiddag half vier was hij aan een stuk door in overleg met de Tweede Kamer, over visserij, over Europees landbouwbeleid en over mest.

Maar de pijn zat niet in de duur maar in de kritiek waarmee de minister werd overladen. Ten eerste bleek de Kamer het helemaal oneens met Veermans besluit om mestprojecten die voor spoor 2 zijn ontwikkeld - dus afvoer van mest zonder wegen en bemonsteren - aan de kant te schuiven.
Een Kamermeerderheid dwong hem alsnog drie projecten serieus te nemen, en dat kostte hem zichtbaar moeite. Hij ziet eigenlijk niks in die projecten en laat dat duidelijk merken.

Ten tweede was er de grote teleurstelling die de Kamer uitsprak over wat Veerman in Brussel tot stand heeft gebracht inzake de suikerhervormingen. “U hebt onvoldoende gepresteerd”, waagde VVD'er Oplaat uit te roepen. Dat kwam hard aan bij Veerman. Zelf vindt hij dat hij zijn uiterste best heeft gedaan. En juist bij het suikerbeleid, waarmee hij persoonlijk uiterst vertrouwd is, had hij de besluitvorming meer naar zijn hand willen zetten dan hem is gelukt. Veerman zal het zelf ook pijnlijk vinden dat werkelijk niemand ook maar een beetje blij is met de besluiten die in Brussel zijn getroffen. "Nederland heeft in Brussel aan invloed ingeboet", was zijn belangrijkste verdedigingslinie. Zó uitputtend legde hij uit hoe alles in Brussel is gelopen, dat mij het gevoel bekroop dat hij wel heel erg in het defensief zat. De suikerhervormingen zijn overduidelijk niet het politieke succes voor minister Veerman geworden.

Ten derde de positie van Veerman in het kabinet. "Steunt de minister-president u nog wel?", was de - bijna impertinente - vraag uit de Kamer die Veerman kreeg te beantwoorden. Aanleiding voor die vraag kwam uit een debat dat even te voren met premier Balkenende was gevoerd over de EU-uitgaven. Daar zei Balkenende dat hij op de EU-landbouwuitgaven wenst te bezuinigen als dat de komende dagen in Brussel zo te pas komt. Veerman wenste niet op dat voornemen in te gaan, maar zei wel zich nog door de premier gesteund te voelen. Hij zei het zó dat het wel heel zuinig klonk. Voor Veerman een Kamerdag zonder applaus en veel kritiek.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.