Aanval op schappen VVD onwaardig

Henk Dokter
In een brief aan deVVD-fractie in de Tweede Kamer uit hij zijn grote ongenoegen over de manier waarop Charlie Aptroot de productschappen onderuit haalt.

Het VVD-Kamerlid greep het Kamerdebat met minister Brinkhorst over de begroting van het ministerie van Economische Zaken aan voor een frontale aanval op de schappen. ,,Stalinistische organisaties’’, aldus het Kamerlid.
Hij sprak, naar ik aanneem, namens de gehele VVD-fractie. Dus ook landbouw-Kamerleden als Oplaat en Snijder, en zelfs fractievoorzitter Van Aartsen, denken bij het woord productschap meteen aan de donkerste periode van de Sovjet-dictatuur. En dan te bedenken dat prominente VVD'ers als Ramekers en Piet Blauw (voorzitter drankschap) hun bestuurderstalenten beschikbaar stellen aan deze abjecte instellingen.

„De VVD onwaardig", schrijft Ramekers in zijn brief over Aptroots uithaal. Ik onderstreep dat. Nog afgezien van de gebezigde woorden vind ik dat Aptroot, en trouwens ook D66-Kamerlid Bakker, volstrekt voor hun beurt speken. Zij hebben hun (negatieve) oordeel over de productschappen al klaar, terwijl die schappen zelf nog bezig zijn met hun toekomstverkenning. Kritiek op schappen is mogelijk en terecht, maar ik vind het respectloos dat twee Kamerfracties het schavot al klaar zetten terwijl het onderzoek nog gaande is. De liefhebbers kunnen het nalezen in het stenografisch verslag. Wat me misschien nog meer tegenvalt is dat CDA en PvdA het allemaal maar lieten gebeuren. Deze twee fracties reken ik tot nu toe tot de - hoewel zeker niet kritiekloze - supporters van de schappen. Hun woordvoerders hoorden de tirades van Aptroot en Bakker zwijgend aan en lieten na voor de schappen in het strijdperk te treden. De Tweede Kamer creëert een vijandige sfeer rond de schappen die - hoewel voor verbetering en democratisering vatbaar - niet verdiend is.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.