Vrolijke stemming, maar niet voor Veerman

Henk Dokter
De nog maar net ingevoerde verplichting een Gewasbeschermingsplan te maken en bij te houden is afgeschoten door CDA, VVD, LPF en SGP.

Op 1 januari moet dit overbodig geachte fenomeen van de bureaucratie weer de wereld uit zijn. De minister hechtte nu juist zo aan dat plan, gekoesterd onderdeel van het convenant Gewasbescherming. Hij ontraadde de motie, maar de voorstemmers lapten het ministeriele pré-advies aan hun laars en kegelden hem de prullenbak in.
Eveneens zonder zich ook maar iets gelegen te laten liggen aan het oordeel van de minister nam de Kamer een andere motie aan die de minister niet vrolijk stemt. Als gevolg daarvan moeten hij en staatssecretaris Van Geel (Milieu) €50 miljoen extra uittrekken voor de melkveehouderij, voor verkaveling en structuurverbetering. Dat doorkruist de afspraken die de beide bewindslieden met provincies hadden gemaakt.

Extra pijnlijk is dat die moties voortkomen uit het CDA. Het is ’s ministers eigen partij die voor de felste oppositie zorgt. De PvdA strooit als oppositiepartij wel met grote woorden, maar als het er op aankomt zit het CDA de minister het effectiefst dwars.

Dat bleek verleden week, al toen het CDA van harte meewerkte aan een plan van de VVD om voor agrarische natuurbeheer €30 mln. extra uit te trekken. Een ook duur grapje, en ik verbaas me er nog steeds over dat Veerman daar zo makkelijk mee akkoord ging.
Af en toe beleeft de landbouw toch mooie momenten in de Kamer.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.