Veerman dreigde met aftreden, maar waarom?

Henk Dokter
Maar wat heeft de minister van LNV met dit gezwaai met de portefeuille verdiend? Uit de kabinetsbrief over de EU-uitgaven die vrijdag jl. naar het parlement is gestuurd kan ik dat niet opmaken.

Het opvallende van de brief, gesteld in omzichtige bewoordingen, is dat deze alle opties open houdt. Veerman wenste niet dat het kabinet zou gaan tornen aan de afspraken van 2002 over het landbouwplafond. Aan de brief ontleen ik geen enkele zekerheid dat dit ook werkelijk niet gebeurt. Er staat ook niet in dat het kabinet dit niet wenst. In eerdere concepten stond dat het kabinet dat 'onwenselijk en onhaalbaar vond'. Dat vonden Veermans collega’s Zalm (Financiën), Bot (Buitenlandse Zaken) en Nicolaï (Europese Zaken) een al te krachtig en duidelijk standpunt, dus dat werd geschrapt. Als Veerman dat gezwaai werkelijk meende, had hij op dat moment moeten aftreden.
Wat er nu wel in staat is veel vrijblijvender. De brief bevat nu de vaststelling dat voor een wijziging van dat besluit van 2002 unanimiteit is vereist en dat die op dit moment niet bestaat. 'Op dit moment.' Let daar goed op. Als er op een ander moment zich wél unanimiteit aftekent, dan behoudt het kabinet zich dus de vrijheid voor daar meteen op in te springen. Dat tussenvoegsel staat er niet voor niets. Het kabinet houdt het dus niet voor uitgesloten dat er zo’n moment komt, op stoom gebracht door EU-voorzitter Tony Blair. De kabinetsbrief maakt daar ook een toespeling op.

Ook andere zinsneden demonstreren dat het kabinet de aanval opent op de EU-landbouwuitgaven wanneer het de kans schoon ziet. „De regering staat open voor aanpassing van de onderhandelingskaders om een akkoord mogelijk te maken over de Financiële Perspectieven" (de meerjarenbegroting tot 2013, waaronder het landbouwplafond). En wat dacht u van deze mededeling: „Als er in de loop van de onderhandelingen draagvlak ontstaat voor andere aanpassingen die aan de Nederlandse doelstelling beantwoorden, dan zullen we die uiteraard serieus in beschouwing nemen".

De brief zegt dat het kabinet een betrouwbare partner wil zijn voor burgers en ondernemers. Ik zoek te vergeefs naar signalen voor die betrouwbaarheid. Die had ik alleen gevonden als er klip en klaar in had gestaan: ,,De Nederlandse regering zal er niet aan meewerken dat tussentijds aan het landbouwplafond wordt getornd.’’ Dat staat er niet in, helaas, op dit moment.

Of registreer je om te kunnen reageren.