211 x bekeken

Pseudopaniek over mest

Henk Dokter
Dat zei hij tenminste, gisteren, in een overleg over de praktische invoering van de nieuwe mestregels.

Die maakt volgens het Kamerlid een bureaucratie los die haar weerga niet kent. Volgens Van den Brink genoeg om de revolutie onder de boeren los te maken. Nee, hij zal er niet toe oproepen, maar tegenhouden zal hij die ook niet.
Het is zwaar aangezette kritiek van de LPF'er, die ik me uiteraard ook nog goed herinner als voorzitter van een varkenshoudersvakbond die in Assen de dossierkasten van het toenmalige Bureau Heffingen wederrechtelijk leeghaalde. Maar hij is zeker niet het enige lid van de Tweede Kamer dat zich ernstig zorgen maakt over hoe de ministeries van LNV en VROM de nieuwe mestwetgeving volgend jaar over de landbouwsector uitstorten. Ook van de met de bewindslieden politiek bevriende CDA-Kamerlid Koopmans kwam de verzuchting hoe boeren zich in vredesnaam de voorschriften eigen kunnen maken die staan beschreven in een 36 pagina’s tellend uitvoeringsbesluit. Er wordt, zo merk ik, met grote spanning uitgezien naar het verloop van de Grote Mestoperatie van 2006.

In groot contrast met die pseudopaniek in de Tweede Kamer staat de koelbloedigheid van minister Veerman, die een oprechte 'niets-aan-de-hand-houding' demonstreert. Welnee, de boeren zijn goed op de hoogte, zei hij. Het is geen overval. De regels zijn goed gecommuniceerd, ieder kan zich oriënteren, er komen nog vele voorlichtingsbijeenkomsten. Hij is er van overtuigd dat dit helemaal goed gaat. Als het gaat om communicatie: richting Kamer is die kennelijk nog onvoldoende geweest, want anders bestond daar niet een groot wantrouwen. Maar ik denk ook dat Kamerleden nu al positie innemen. Mocht er volgend jaar toch veel mis gaan, dan hebben zij er voor gewaarschuwd.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.