Graaien naar toeslagrechten

Henk Dokter
Er zijn eigenaren van verpachte grond die vinden dat het recht hun toekomt, en niet de pachter. Ook Domeinen, verpachter van rijksgrond, meende zich recht te kunnen toe-eigenen.

Maar gelukkig steekt minister Veerman daar een stokje voor. Het toeslagrecht hoort aan de pachter, niet aan de eigenaar. De betreffende EU-verordening is daar volstrekt helder in. Hij schreef dat in een brief aan de Kamer en die bleek het van de week volkomen met hem eens te zijn. Veerman heeft ook collega’s van Financiën van deze visie kunnen overtuigen.
Daarmee wordt het eigendomsrecht voor de pachter en voor andere boeren nog niet door iedereen gerespecteerd. Zo heeft de Raad voor het Landelijk gebied er ook al een leuke bestemming voor gevonden: het geld kan beter aangewend worden voor verbetering van het landelijk gebied. De RLG stelt dat voor in een advies aan de Tweede Kamer.

De Raad vindt dat alleen boeren die iets extra’s en herkenbaars doen voor het landschap in aanmerking komen voor die toeslagen. Bij de presentatie vroeg ik aan mensen die in die raad zitten of dit betekent dat boeren die niet wat extra’s doen voor het landschap die toeslagen niet meer krijgen. Ik kreeg er geen antwoord op. Ik vroeg of dit voorstel leidt tot een aanmerkelijke herverdeling van de toeslagen tussen boeren onderling. Opnieuw geen antwoord. Ik vroeg of boeren in gebieden waar weinig tot niets aan het landschap valt te verbeteren hun geld ook niet meer krijgen. U raadt het al: geen antwoord. Ik vrees dat de Kamer zich heeft laten opschepen met een onvoldragen studie die al te makkelijk bepaalt hoe andermans geld moet worden besteed.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.