6 reacties

Compost en het eigenbelang van de staat

Henk Dokter
Door die maatregelen wordt het gebruik van fosfaat ineens minder aantrekkelijk omdat een boer de hoeveelheid fosfaat die er in zit moet meetellen bij zijn totale mestgift.

Staatssecretaris Van Geel was al bereid om 2,3 kilo fosfaat per ton vrij te stellen (de zogeheten fosfaatvrije voet). Dat was het CDA te minnetjes. Dat wil dat de helft van het aanwezige fosfaat buiten schot blijft, en dat zal vaak meer zijn dan die 2,3 kilo.
Daarvoor werd een motie ingediend, en die werd ook aangenomen.
Eigenlijk was die Kameruitspraak niet zo erg nodig, want de staatssecretaris is vanuit zichzelf genoeg gemotiveerd om die fosfaatstroom op gang te houden.

Ik vraag me wel af waarom dat nu zo belangrijk is. Me dunkt dat het er nu juist om gaat de stroom van dierlijke mest naar de akkers te krijgen, al geef ik meteen toe dat compost als bodemverbeteraar zijn eigen functie heeft. Maar als je van compost het fosfaatgehalte door de vingers ziet, terwijl het toch écht op het land terechtkomt, waarom dan niet ook van dierlijke mest. Daar zou je evengoed een fosfaatvrije voet aan kunnen toekennen.

Kamer en staatssecretaris meten hier met twee maten. Er ontstaat oneerlijke concurrentie tussen compost en dierlijke mest.
De verklaring daarvoor is dat de overheid zelf belanghebbende is. Afvalscheiding en compostering van gft-afval zijn hoeksteen van het milieubeleid. Een gouden handel is de compostafzet toch al niet en iedere verdere verstoring is onwelkom. Het gemak waarmee Kamer en Van Geel de compost bevoordelen, staat in schril contrast met de gestrengheid waarmee de dierlijke mest wordt behandeld.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Maarten Siepman

  De hele mestwet slaat nergens op. Een dier en of mens produceert warmte, melk, vlees of wol. Er komt van achteren echt niet meer uit dan er van voren in gaat Men vergeet hoe hoogveen en laagveen en bruinkool en turf ontstaat.

 • no-profile-image

  Kiers

  Van mij mogen ze alle politici die Den Haag bezit, dumpen in de Noordzee. Oh nee! Niet doen, dit zou echter zeer verontreinigend voor de fauna en flora van de zee zijn. Vermeng ze dan maar met de compost dan passen wij de norm wel een beetje aan!

 • no-profile-image

  J.H. Nap

  Ook hier merk je weer dat de overheid niet te vertrouwen is hoe kun je als agrariër in dit land nog een bedrijf laten draaien als je steeds weer andere regels en normen moet hanteren met grote financiele gevolgen als je niet voldoet aan deze regels of normen je word er wanhopig van.

 • no-profile-image

  G. van Werven

  Heb begrip voor het compost probleem, maar niet voor deze oplossing. Dit riekt teveel naar eigen belang van de overheid, die deels zelf schuld heeft aan het compost probleem.

 • no-profile-image

  T.van Hasselt

  Tijdens de invoering van de meststoffenwet destijds hadden wij in Nederland nog geen slibverbranders, maar wel rioolzuiveringsinstallaties die het slib uit het verontreinigde water haalden. Deze slib werd voor een groot gedeelte aangemerkt als 'veilig' en door mestransporteurs naar Zeeland vervoerd als dierlijke mest. Ook werden in Brabant toen boseigenaren eens in de 2 jaren door de Heidemij. opgebeld of zij gratis het bos mochten bemesten met slib. Ook boeren bij ons in de naaste omgeving die op eigen kosten bij ons gratis koeienmest afhaalden, gingen de volgende jaren het land door de loonwerker gratis met voldoende rioolslib bemesten(kostenbesparing voor hen) en wij als rundveehouders moesten naar ver transport met hogere kosten. Dit was toen valse concurentie,maar doordat er geen andere bestemming voor die rioolslib was, werd deze door de bevoegde instanties als 'landbouw geschikt verklaart'.

 • no-profile-image

  Gerrit Jansen

  Ik vind dat de overheid niet met verschillend maten moet gaan meten: fosfaat is fosfaat, of deze in mest zit of in compost. Ik vind zelfs dat de consument een soort verwijderingsbijdrage moet gaan betalen voor afzet van haar afval, en daar bedoel ik niet alleen GFT e..maar ook de reststoffen die naar de voederindustrie gaan, en daar nog vet voor betalen moet, terwijl de veehouders deze afvallen verwerken, en vet moeten betalen voor hun eigen afval (mest).

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.