Agenda

Ruwvoer teelt vanaf de basis

MOVO-Zaden BV, Hoofdstraat 27, Lattrop-Breklenkamp
1535 Rundveehouderij, Akkerbouw

Details evenement

17 juli 2019
11:30 uur
MOVO-Zaden BV, Hoofdstraat 27, Lattrop-Breklenkamp
MOVO-Zaden BV
info@movo-zaden.nl
0541-663207
0
Uitnodiging themadag:
‘Ruwvoer teelt vanaf de basis.’

11 juli: Voor alle handelaren, mengvoederbedrijven en adviseurs uit de agrarische sector.

17 juli: Voor boer, burger, loonwerker en iedere andere geïnteresseerde.

Hoe dragen we bij aan vermindering van de milieubelasting? En hoe blijft dit praktisch haalbaar, duidelijk en effectief, met draagvlak vanuit de praktijk?

Wat is er te zien/ te horen?
– Test minder stikstof gebruik
– Test lagere dosering spuitmiddelen
– Onkruidbestrijding in maïsteelt i.c.m. onderzaai
– Biostimulanten en mycorrhiza’s in gras en maïs
– Mengteelten, biodiversiteit en maïsras-combinaties
– Bodemverbetering vanaf de basis
– Biodiversiteit; verschillende biotoop-/wildmengsels
– Toelichting over bijdrage van deze testen op toekomstige wet- en regelgeving

Wat willen wij bereiken?
Wij willen laten zien, aan een brede doelgroep, welke alternatieven er zijn voor een duurzame teelt, gedragen vanuit de praktijk.

Samen met u!
Dit doen we o.a. ook door de politieke contacten uit te nodigen en uit te breiden. Hierbij is het erg belangrijk een groot draagvlak te creëren en dat doen we graag samen met u!

Het jaar 2019 staat in het teken van discussie op gang krijgen, een breed scala aan doelgroepen ontvangen, inspiratie op doen, interesse wekken, ideeën én resultaten delen en het belangrijkste; draagvlak creëren, zodat we de succesvolle concepten in 2020 samen met u verder kunnen uitrollen.

Kom naar onze themadag en doe/denk mee!

Zie bijlage voor complete uitnodiging.