Agenda

Kennismiddag Landbouw & hernieuwbare energie

Wageningen UR Open Teelten, Lelystad
104 Rundveehouderij, Akkerbouw

Details evenement

21 maart 2019
13:00 uur
Wageningen UR Open Teelten, Lelystad
ACRRES
0320 291646
Gratis
Landbouw & hernieuwbare energie

Welke rol kan de landbouw spelen in de energietransitie?

Deze middag richt zich op hoe hernieuwbare energie productie ingepast kan worden in de agrarische bedrijfsvoering. Wat kan binnen de grenzen van ons huidige energienet en versterkt de landbouw bedrijfsvoering? Wat biedt dat voor mogelijke verdienmodellen? Deze vragen worden door bedrijven en onderzoekers uitgediept in de PPS Landbouw & Energie. Op deze kennismiddag bespreken we de eerste ideeën en tussenresultaten. We verwelkomen graag landbouwers en bedrijven uit de energiesector die kritisch willen meedenken over onze oplossingsrichtingen.

Programma

13.00 Inloop met koffie + cake
13.30 Introductie op de middag en toelichting over energie-activiteiten bij ACRRES (Herman Schoorlemmer, Wageningen Research)
13.50 PPS Landbouw & Energie: doel, aanpak & eerste resultaten (Andries Visser, Wageningen Research)
14.10 Uitdagingen infra netbeheerder bij de energietransitie in het landelijk gebied. (Oeds Kuipers, Alliander)
14.30 Wat gebeurt er al in de landbouw praktijk? De laatste stand van zaken (Wouter Veefkind, Projecten LTO Noord)
14.50 Inpassen van hernieuwbare energie in het landbouwbedrijf (Gerard Migchels, Wageningen Research)

15.10 Koffiepauze

15.30 Presentatie door twee innovatieve ondernemers die hernieuwbare energie inpassen op hun landbouwbedrijf
15.50 Opslag van energie en de energiemarkt (Rob van Leeuwen, Giga Watts / Jules Energy)
16.10 -17.00 Innovatiecafé: discussie ronde

17.00 Netwerkborrel