Agenda

NAV Jaarcongres

Shortgolf, Swifterbant
69 Akkerbouw

Details evenement

13 februari 2019
19:00 uur
Shortgolf, Swifterbant
Nederlandse Akkerbouw Vakbond
info@nav.nl
06 - 15 62 44 60
0,00
Thema: Nieuwe verdienmodellen bij nieuwe ontwikkelingen

Met medewerking van:

Maria Litjens (juriste, gepromoveerd op producentenorganisaties en mededinging) over nieuwe mogelijkheden voor producentenorganisaties
Nico Polman (Wageningen Economic Research) over verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw
Camiel Hoogland (directeur Hoogland B.V.) over verdienmodellen voor kringlooplandbouw
Carin Rougoor (senior consultant bij CLM) over borgen en belonen van koolstofvastlegging in akkerbodems
Teun de Jong (voorzitter NAV) over enkele actuele NAV-zaken
Het belooft een interessante avond te worden waarin de aandacht gericht zal zijn op de mogelijkheden voor akkerbouwers om daadwerkelijk te verdienen aan de nieuwe ontwikkelingen die op ons af komen!Bij deze bijeenkomst zijn alle in akkerbouw geïnteresseerden welkom, dus neemt u uw buren, vrienden en kennissen ook mee!

Opgave vooraf via info@nav.nl is wel gewenst i.v.m. de catering.