Agenda

Beter bodembeheer - de diepte in!

De Schakel , Oranjelaan 10 Nijkerk
1562 Rundveehouderij, Akkerbouw

Details evenement

06 april 2017
09:30 uur
De Schakel , Oranjelaan 10 Nijkerk
PPS Beter Bodembeheer
40
Themadag Beter bodembeheer - de diepte in!

De PPS Beter Bodembeheer organiseert op 6 april 2017 de themadag ‘Beter bodembeheer – de diepte in!’.
Verschillend sprekers geven hun visie op de bodem en het belang van bodembeheer. Voornamelijk gaan we graag met u de diepte in op thema’s uit het onderzoeksprogramma PPS Duurzame Bodem (2012-2016).

Een aantal interessante resultaten voor de praktijk die de afgelopen jaren nog (te) weinig onder de aandacht zijn gebracht worden in parallelsessies gepresenteerd met ruim voldoende tijd voor vragen en discussie.

Thema’s in de parallelsessies zijn:
Bodembeheer in diverse sectoren (akkerbouw, maïs-, sier- en fruitteelt),
Meten van bodemkwaliteit,
Bodemkwaliteitssystemen,
Bodem en klimaat,
Bodemorganische stof, nutriënten en opbrengst,
Bodemweerbaarheid & bodemgezondheid,
Bodemdruk/bodemverdichting en (minimale) grondbewerking,
Kosten en baten van bodembeheer.
PPS Duurzame bodem

Tijd: Vanaf 10 uur (9.30 uur inloop) tot ca. 17.30 uur
Toegang: € 40,- per persoon (studenten gratis)

Meer informatie en opgave via de website www.beterbodembeheer.nl