Agenda

Innovatiedag 'Het roer moet om!'

KTC Zegveld, Oude Meije 18, 3474 KM, Zegveld
248 Rundveehouderij

Details evenement

28 september 2016
10:00 uur
KTC Zegveld, Oude Meije 18, 3474 KM, Zegveld
PPP-Agro Advies, WUR LR, KTC Zegveld, VIC Zegveld
info@veenweiden.nl
gratis (alleen bijdrage voor lunch)
Niet de mazen opzoeken, maar uw grenzen verleggen: Wij geloven dat de toekomst van uw bedrijf niet ligt in maximalisatie, maar in optimalisatie. Dus niet méér, maar beter! Op de 15e Innovatiedag ‘Het roer moet om!’ willen we u graag inspireren hoe het anders kan.

In het ochtendprogramma (aanvang 10.00 uur) gaan twee goed ingevoerde sprekers aan de hand van feiten de vaste paden en denkpatronen in
de melkveehouderij aan de tand voelen: waar moet het heen, recht zo die gaat, of moet het roer om? U krijgt inzicht in de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van andere landen en mag zelf de conclusie voor uw bedrijf trekken op de vraag: Moet het roer echt om?

In de middag willen we u in vier workshops graag inspireren hoe u het anders kunt aanpakken. Deze workshops hebben enerzijds als doel de kostprijs een stuk verder te verlagen door het echt over een andere boeg te gooien. Van maximalisatie naar optimalisatie! Verder zijn er inspiratieworkshops die u helpen de bulkmarkt te ontwijken en andere verdienmodellen op uw bedrijf te overwegen, zoals biomassateelt.

Graag ontvangen wij uw aanmelding voor deze Innovatiedag, doe dit bij t.verhoeff@ppp-agro.nl onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats en aantal personen. De dag is kosteloos, alleen voor de lunch vragen we een bijdrage van € 10.

We zien u graag op woensdag 28 september!

Team PPP-Agro Advies, KTC, VIC Zegveld, en Wageningen UR Livestock Resear