Agenda

168e Themadag NVWV

Café restaurant Jan ter Voert, Oranjeplein, 7078 BC Megchelen, Megchelen
211 Rundveehouderij

Details evenement

01 juni 2016
10:00 uur
Café restaurant Jan ter Voert, Oranjeplein, 7078 BC Megchelen, Megchelen
NVWV (Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw
info@nvwv.nl
Leden € 20,-; studenten € 15,-; niet-leden € 60,-
“Wat kan ruwvoer bijdragen aan positieve bedrijfsresultaten nu de melkprijs sterk onder druk staat?”
Anno 2016 ziet de melkveehouderij in Nederland en Vlaanderen zich weer geconfronteerd met een lage melkprijs. In de praktijk horen we bij ondernemers deels ook terecht geluiden “dat het anders moet”. Alleen wat moet dan precies anders in de bedrijfsvoering? Gaat het om een in het verleden gekozen strategie en de daaraan gekoppelde financiering? Of zijn er meer ‘tactische’ keuzes te maken waar het gaat om de rol van ruwvoer in het bedrijfssysteem om een grotere marge te realiseren? Of is het ‘slechts’ een kwestie van het verbeteren van het management op het bedrijf.
Graag wisselen we met u van gedachten wat ruwvoer op uw bedrijf kan toevoegen in deze moeilijke tijd met lage melkprijzen.