Agenda

Vruchtbare Kringloop Achterhoek

Radstake, Heelweg
255 Rundveehouderij

Details evenement

21 april 2016
13:00 uur
Radstake, Heelweg
Vruchtbare Kringloop Achterhoek
088 888 66 77
gratis
De landbouwsector wil de bedrijfsvoering steeds verder verduurzamen. Een trendsettend regionaal project is ‘Vruchtbare Kringloop’. In dit project lopen ruim 250 agrariërs in de Achterhoek en de Liemers voorop op het gebied van kringlooplandbouw en duurzaam water- en bodembeheer. Wat zijn de resultaten van de eerste twee jaar ‘Vruchtbare Kringloop’ op het gebied van landbouwproductie, het watersysteem en het duurzaam verbeteren van het milieu?

In het innovatieve praktijkproject ‘Vruchtbare Kringloop’ volgen sinds 2013 ruim 250 melkveehouders hun kringloop van vee naar mest, van mest naar bodem, van bodem naar gewas en van gewas naar vee. Vruchtbare Kringloop wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken wat betreft bedrijfsresultaten, milieukwaliteit, waterbeheer en bodemvruchtbaarheid.

Voorjaarsbijeenkomst
Tijdens  de voorjaarsbijeenkomst op 21 april worden de resultaten van het project gedeeld en komen projectdeelnemers aan het woord over hoe zijn hun bedrijfsvoering en bemesting van landbouwgrond hebben aangepast.  Verder delen experts hun kennis over bodemvruchtbaarheid en precisielandbouw. Tot slot wordt ‘De kringloopboer van morgen’ bekend gemaakt.

Wanneer? Donderdag 21 april 2016 van 13.00 – 16.30 uur
Waar? De Radstake, Twente-Route 8, 7055 BE, Heelweg

Meer informatie
Op de website www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl vindt u meer informatie. U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden.