Agenda

Themamiddag Goed bemesten binnen krappe gebruiksnormen

De Opstandingskerk, Hoefslag 132, 3862 KD Nijkerk, Nijkerk
640 Akkerbouw

Details evenement

18 februari 2016
13:00 uur
De Opstandingskerk, Hoefslag 132, 3862 KD Nijkerk, Nijkerk
Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV)
janjo.dehaan@wur.nl
30
Hierbij nodigen we u uit voor de themamiddag Goed bemesten binnen krappe gebruiksnormen. De themamiddag wordt georganiseerd door de Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV). Reserveer deze middag alvast in uw agenda. Hieronder vindt u het definitieve programma.

Themamiddag: Goed bemesten binnen krappe gebruiksnormen
Donderdagmiddag 18 februari 2016
13.00 uur tot 16.30 uur
Locatie: De Opstandingskerk, Hoefslag 132, 3862 KD Nijkerk
Kosten: € 30,- per persoon
Aanmelden en betalen, klik op deze linkhttp://goedbemesten2016.oanevents.com 

Programma
13.00 – 13.30 Inloop met koffie en thee
13.30 – 13.35 Opening door dagvoorzitter/discussieleider Harm Brinks, DLV Plant
13.35 – 13.45 Openingswoord door ‘boerenlid’ CBAV Klaas Hoekstra
13.45 – 14.05 Trends in bodemvruchtbaarheid in Nederland  door Arjan Reijneveld, Eurofins
14.05 – 14.50 Bemestingsplan maken binnen krappe gebruiksnormen  door Romke Postma, NMI en Willem van Geel, Wageningen UR
14.50 – 15.20 Pauze
15.20 – 15.55 Equivalente maatregelen door Jaap Schröder, PRI-Wageningen UR
15.55 – 16.30 Vernieuwing adviezen op basis van capaciteit en intensiteit door Janjo de Haan, Wageningen UR
16.30 Afsluiting en aansluitend borrel

Doel Themamiddag
Het huidige mestbeleid is in de afgelopen jaren zo ver aangescherpt dat bemesten volgens de bemestingsadviezen vaak niet meer mogelijk is. Daarnaast is er de vrees dat de krappe gebruiksnormen tot een dalende bodemvruchtbaarheid leid. Met deze themamiddag laat de CBAV zien wat de trends in bodemvruchtbaarheid zijn in de afgelopen 30 jaar, hoe goed te bemesten binnen de krappe gebruiksnormen, wat daarbij de rol van de bemestingsadviezen is en welke maatregelen genomen kunnen worden om efficiënter te bemesten. Ook leggen we uit wat equivalente maatregelen zijn en welke equivalente maatregelen naar verwachting binnenkort gebruikt kunnen worden. Tot slot lichten we de ingezette vernieuwing van bemestingsadviezen van fosfaat, kali en andere elementen op basis van de combinatie van intensiteit en capaciteit toe. 

Wat doet de CBAV?
De CBAV heeft tot doel de bodem- en bemestingsadviezen voor akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen vast te stellen en beschikbaar te maken voor de sector. De adviezen worden zo veel mogelijk vastgesteld op basis van onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek. De adviezen worden o.a. beschikbaar gemaakt via de website www.handboekbodemenbemesting.nl. Het Handboek bodem en bemesting biedt concrete adviezen en handvatten over bemesting- en bodembeheer voor een optimale opbrengst en een goede bodemvruchtbaarheid.

Volg de CBAV op Twitter (@CBAV_advies),  Facebook  en LinkedIn (groep Handboek Bodem en Bemesting)

Met vriendelijke groet

Janjo de Haan