Agenda

NAV regiobijeenkomst Zuid en Zuidwest: Bemesting en Bodemkwaliteit

Restaurant Grevelingen, Paralelweg 1, 4311NE Bruinisse, Paralelweg 1, 4311 NE Bruinisse
267 Akkerbouw

Details evenement

01 februari 2016
19:30 uur
Restaurant Grevelingen, Paralelweg 1, 4311NE Bruinisse, Paralelweg 1, 4311 NE Bruinisse
NederlandseAkkerbouwVakbond
info@nav.nl
0168329130
De overheid bepaalt het mestbeleid en laat zich daarbij vooral leiden door milieunormen. Is het nog wel mogelijk om met de huidige bemestingsnormen een hoge productie te halen zonder de grond uit te putten? Waar liggen de knelpunten en hoe kunnen we die opheffen? En wat betekent nu eigenlijk ‘bodemkwaliteit’ en hoe hangt dit samen met de bemesting?
Op deze zaken zal worden ingegaan op de regioavond van de NAV in regio Zuid/Zuidwest. Ook zullen kort enkele actuele NAV-zaken worden besproken.
Van harte nodigen we u uit voor de interessante NAV-bijeenkomst:
Bemesting en Bodemkwaliteit
Maandag 1 februari 2016, aanvang 19.30 uur
Restaurant Grevelingen
Parallelweg 1
Grevelingendam
4311 NE Bruinisse
Telefoon: 0111-481462

De sprekers voor deze avond zijn:
• Klaas Hoekstra, lid van het landelijk NAV-bestuur
• Gjalt Jan Feersma Hoekstra van Agriton

Graag tot 1 februari. Neem gerust uw buren, familie of andere collega’s mee!


Vriendelijke groet,
Nederlandse Akkerbouw Vakbond regio Zuid/Zuidwest