Agenda

NAV Regiobijeenkomst Noord Klei Groningen:

De Ekamper, Radsweg 12, 9983 RC Roodeschool
203 Akkerbouw

Details evenement

09 februari 2016
20:00 uur
De Ekamper, Radsweg 12, 9983 RC Roodeschool
NederlandseAkkerbouwVakbond
info@nav.nl
0168329130
Aan NAV-leden en belangstellenden in
regio Noord-KleiDe bodem is een belangrijke factor in succesvolle akkerbouw. Bodemdaling, waterstand, bemesting: allemaal factoren die van grote invloed zijn. De bemestingsnormen worden bepaald door de overheid die daarbij uitgaat van de milieunormen, maar is het nog wel mogelijk om met de huidige bemestingsnormen een hoge productie te halen zonder de grond uit te putten? Waar liggen de knelpunten en hoe kunnen we die opheffen?
Waterpeil en bodemdaling zijn zaken die brede invloed hebben, maar waar de boeren zelf geen directe invloed op hebben. Het waterschap behartigt hier de belangen van de boeren, maar ook van burgers en natuur. Hoe wordt het waterpeil gehandhaafd, welke maatregelen worden er genomen in geval van extremen en wat is een extreme situatie? Daarnaast beheert het waterschap ook de waterkwaliteit; emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen beïnvloeden dit. Wat zijn de eisen hieraan en hoe kunnen wij als akkerbouwers daar makkelijk wat aan doen?
Op deze zaken zal worden ingegaan op de regioavond van de NAV in regio Noord. Ook zullen kort enkele actuele NAV-zaken worden besproken.
Van harte nodigen we u uit voor de interessante NAV-bijeenkomst:
Bodemzaken: bemesting, waterpeil en bodemdaling
Dinsdag 9 februari 2016, aanvang 20.00 uur
De Ekamper
Radsweg 12,
9983 RC Roodeschool
Tel. 0596-516355

De sprekers voor deze avond zijn:
• Klaas Hoekstra, lid van het landelijk NAV-bestuur
• Bob van Zanten, lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest

Graag tot 9 februari. Neem gerust uw buren, familie of andere collega’s mee!