Agenda

Kennissessie Sturen op kwaliteit vleesvarkens

VIC Sterksel, Vlaamseweg 17 in Sterksel, Sterksel
193 Varkenshouderij

Details evenement

16 februari 2016
16:00 uur
VIC Sterksel, Vlaamseweg 17 in Sterksel, Sterksel
VarkensNET
info@varkensnet.nl
088 888 66 77
varkenshouders € 50,- KPV-leden en studenten € 25,- periferie € 135,- per persoon
Hoe lever je de vleesvarkens waar de markt om vraagt? Zorg dan
eerst dat je een concept kiest en weet welke kwaliteitseisen dat concept stelt. Dan kun je die eisen vertalen en daarop sturen met voeding en genetica. Tijdens de Kennissessie Sturen op kwaliteit vleesvarkens, die VarkensNET, KPV en Varkens.nl samen organiseren, leer je hoe je vleesvarkens kunt produceren die goed binnen het concept passen.

We laten zien hoe je met voeding kunt sturen op bijvoorbeeld de spier- en spekdikte van de varkens. Maar ook hoe je kunt sturen op andere kwaliteitsaspecten als kleur en smaak. Belangrijk startpunt is de keuze van de zeugen- en vooral ook de berenlijn. Die keuzes hebben veel invloed op vrijwel alle aspecten van de vleeskwaliteit.

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld laten we zien hoe je de concepteisen kunt vertalen. Welke keuzes in voeding en genetica maakt dit bedrijf?