Agenda

Brabantse Kempentrofee 2016

Winterfeesten Reusel-De Mierden
380 Rundveehouderij, Akkerbouw, Varkenshouderij, Mechanisatie

Details evenement

13 december 2016
Winterfeesten Reusel-De Mierden
Gemeente Reusel-De Mierden / Huis van de Brabantse Kempen
gratis
De Brabantse Kempentrofee is een aanmoedigingsprijs voor bedrijven, organisaties en personen om innovatie en samenwerking in de regio de Kempen te stimuleren.

De Brabantse Kempen Trofee is een initiatief van het Streekplatform de Brabantse Kempen. Het platform bestaat uit de Kempengemeenten, provincie, andere (semi) overheidspartijen, ondernemersplatformen, onderwijs- en kennisinstellingen. In het Streekplatform werken alle partijen samen aan een mooie leefomgeving, een duurzame bloeiende economie en een prettig maatschappelijk klimaat. Dat doen zij via het Huis van de Brabantse Kempen waar initiatieven worden ontwikkeld en projecten worden uitgevoerd die bijdragen aan een aantrekkelijk vestigings- en woonklimaat; voor een gezond toekomstperspectief voor bedrijven en inwoners in de regio.

Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgers, kennis- en onderwijsinstellingen vinden het belangrijk om samen initiatieven te ontwikkelen die de leefbaarheid en de vitaliteit van de regio vergroten. Met het uitreiken van de Kempentrofee willen we bestaande initiatieven waarderen en uitdragen in de regio en tegelijkertijd nieuwe initiatieven stimuleren.

De trofee wordt in 2016 in Reusel - de Mierden uitgereikt. Zodra meer bekend is over de uitreiking en de locatie vindt u daarover meer informatie op www.brabantsekempen.eu. Tijdens een feestelijke bijeenkomst worden alle initiatieven gepresenteerd en de winnaar bekend gemaakt. Naast een prachtig kunstwerk ontvangt de initiatiefnemer de titel van ‘eervolle winnaar’ en kan het initiatief rekenen op extra publiciteit.