Agenda

NVWV themadag: Automatisering in weide- en voederbouw

Restaurant De Wekker, Reusel
315 Rundveehouderij

Details evenement

09 november 2016
09:30 uur
Restaurant De Wekker, Reusel
NVWV
0634892726
Leden NVWV en deelnemers EuroDairy netwerk: 25 euro. Studenten: 15 euro, Niet-leden: 60 euro.
Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw (NVWV). Opgericht in 1961
 

De NVWV organiseert in samenwerking met de Vlaamse en Nederlandse partners van het Europese netwerk voor duurzame melkveehouderij EuroDairy op 9 november 2017 in Reusel (NB) een themadag over:

Automatisering in weide- en voederbouw
 

Op deze themadag gaan we samen dieper in op de mogelijkheden van automatisering op melkveebedrijven en de impact daarvan voor de bedrijfsvoering, het graslandgebruik en de ruwvoederteelt. Het thema wordt belicht vanuit verschillende invalshoeken, met o.a. aandacht voor precisielandbouw en –bemesting, maar ook voor beweiding in combinatie met melkrobot en de verwerking van steeds meer bedrijfsgegevens. De dag wordt gevuld met onderzoeks- en praktijkervaringen, we gaan in op het waarom en de toekomstige ontwikkelingen voor de veehouder en er is ruim tijd ingepland voor discussie met de aanwezigen over hen ervaringen en visies. Na een wat bredere introductie op het thema vanuit de precisielandbouw en –bemesting bezoeken we een melkveebedrijf waar al veel aandacht is voor ‘precies’ boeren. In de middag volgt een verdiepend programma met sprekers die korte lezingen houden over onderwerpen als: opbrengstmeting en –voorspelling, (on)mogelijkheden van beweiding, de gedachten achter automatisering van het hele bedrijf en een praktische/ kritische reflectie door een melkveehouder. Daarna staat ruim tijd gereserveerd voor een discussie met de aanwezigen aan de hand van enkele uitdagende stellingen.

 

 

We nodigen u van harte uit op woensdag 9 november a.s.

Locatie: Restaurant De Wekker, Wilhelminalaan 97, 5541 CV Reusel (NB). Tel. 0497-642451
 

Het programma ziet er als volgt uit:

9:30   uur Inloop, registratie en koffie/thee

10:00 uur Korte NVWV ledenvergadering

10:30 uur Opening van themadag door dagvoorzitter: Stijn Bossin (Innovatiesteunpunt Vlaanderen)

10:40 uur Precisie landbouw en -bemesting, waarom en hoe, ervaringen uit akker- en weidebouw: Corné Kempenaar (Wageningen Plant Research/ Aeres Hogeschool)

11:00 uur Korte introductie door Frank Mijs van zijn bedrijf en toekomstvisie, gevolgd door bezoek aan het melkveebedrijf, Rond Deel 7 in Bladel.

12:30 uur Netwerklunch

13:15 uur Verdiepend programma met de volgende thema’s:

- Grasgroeivoorspelling en opbrengstmeting: Idse Hoving (Wageningen Livestock Research)
- Automatisering, graslandbeheer en beweiding: Marcia Stienezen (Wageningen Livestock Research)
- Van data naar praktijkadviezen: Gerard Abbink (Groeikracht BV)
- Totaalaanpak automatisering voor melkvee: ‘van gras tot glas’: Wilke Rijks (Lely Nederland)
- Wat kun je er als boer nu en in de toekomst mee? Alfred Scholten (melkveehouder Winterswijk)

14:30 uur Koffiepauze

14:45 uur Inhoudelijke discussie aan de hand van enkele uitdagende stellingen o.l.v. dagvoorzitter

15.30 uur Afsluitende netwerkborrel

Aanmelding voor deze dag kan tot uiterlijk 6 november uitsluitend via onze website www.nvwv.nl.

De kosten voor deelname aan deze dag, inclusief lunch, bedragen voor leden van de NVWV en van het EuroDairy netwerk € 25,-; voor studenten € 15,- en voor niet-leden € 60,-. Bij aanmelding via de website wordt u verzocht dit bedrag via Ideal of één van de andere aangegeven betalingsmethoden te voldoen.

 

Organisatoren van deze dag:

Hein Korevaar (Wageningen Plant Research) en Harm Rijneveld (Groenhorst Barneveld)) 

Bij vragen:

Neem dan contact op met de secretaris van de NVWV:

Hein Korevaar

Wageningen Plant Research - Agrosysteemkunde
Postbus 16
6700 AA Wageningen

Tel. + 31 317 48 08 63

E-mail: hein.korevaar@wur.nl
 
 
Graag tot ziens op 9 november!