Agenda

Symposium "Kennis is macht, datamanagement in de landbouw"

Hotel De Nieuwe Wereld, Wageningen
447 Boerderij Academy, Rundveehouderij, Akkerbouw, Pluimveehouderij, Mechanisatie, Evenementenhal

Details evenement

03 juni 2015
10:00 uur
Hotel De Nieuwe Wereld, Wageningen
Lustrum Heeren XVII
lustrum@heeren17.nl
30
Het thema van het symposium is:

Kennis is macht
Data management in de landbouw

Tijdens het 10e lustrum van studievereniging Heeren XVII van de studie Agrotechnologie aan de Universiteit Wageningen zal op woensdag 3 juni het symposium plaatsvinden. Tijdens het symposium zal worden gesproken over de enorme hoeveelheid data die beschikbaar is voor de agrariër. Het doel van het symposium is om een beeld te schetsen van de uitdagingen en mogelijkheden die grote hoeveelheden data van verschillende sensoren geven en deze op een efficiente manier te interpreteren en te visualiseren. Het onderwerp zal worden belicht vanuit de wetenschap, regelgeving en praktijk. Aandacht zal worden besteed aan drie aandachtsvelden van de studie Agrotechnologie, te weten akkerbouw, veehouderij en beschermde teelten.