Agenda

Bodemdag Veenkoloniën 2015

Proefboerderij t Kompas, Valhermond
479 Akkerbouw

Details evenement

18 juni 2015
09:00 uur
Proefboerderij t Kompas, Valhermond
InnovatieVeenkoloniën, Wageningen UR (PPO-agv) en LTO-Noord
gratis
Programma Bodemdag Veenkoloniën 2015

Is het streven naar hogere opbrengsten per hectare in de Veenkoloniën geen roofbouw op de bodem? Hoe verhoog je de bodemvruchtbaarheid of hoe houd je die op peil? Wat moet ik nu doen om mijn grond zo vruchtbaar mogelijk door te geven aan toekomstige generaties?

Tijdens de Bodemdag 2015 worden deze vragen vanuit verschillende aandachtsgebieden belicht. We doen dit in het veld, door experts, met de opgedane kennis van de Praktijknetwerken en het Praktijkonderzoek in Valthermond. 
 
De veldrondleidingen zijn ’s ochtends en ’s middags. Daarnaast worden er lezingen, posterpresentaties en demonstraties op en rond het erf van de Proefboerderij gegeven.

Info/praktijknetwerkmarkt 
Van 9:00 - 17:00 uur 
Naast de rondgang is een info/praktijknetwerkmarkt op het erf met presentaties van resultaten van praktijknetwerken op gebied van de bodem. 


Plenaire bijeenkomst
Van 9:30 - 10:15 uur & 13:30 - 14:15 uur (duur is circa 45 minuten per ronde)

Opening door de dagvoorzitter, Jaap Dun, akkerbouwer te Musselkanaal
Bodemverhaal door Leendert Molendijk, onderzoeker (Wageningen UR). Hoe gaat de veenkoloniale boer om met zijn bodem? Wat kan slimmer? Hoe vruchtbaar houden en doorgeven?
Pitches van de praktijknetwerken, de boer/aanvrager vertelt in 1 minuut doel Praktijknetwerk: wat heb ik geleerd en wat adviseer ik.

Rondgang door het veld
Van 10:15 - 12:30 uur & 14:15 - 16:30 uur
Basis van de Bodemdag is een rondgang van ca. 2 uur langs de volgende onderwerpen:

Plaatsspecifieke bemesting N en K met de Veris scan, Harm Jan Russchen (Wageningen UR)
Plaatsspecifieke aaltjesbestrijding in lelie met de Veris scan, Johnny Visser (Wageningen UR)
Bodemkwaliteit Veenkoloniën, vruchtwisseling en tagetes, Paulien van Asperen (Wageningen UR)
Sturen met organische stof, Marleen Zanen (LBI)
Toolkit sluiten regionale mineralenkringlopen, Martien de Haas (NMI)
Rijenbemesting, Jan Sikken, (DLV Plant)