Agenda

Veenweiden-Vakdag

Oude Meije 18, Zegveld
340 Rundveehouderij, Mechanisatie

Details evenement

28 mei 2015
09:30 uur
Oude Meije 18, Zegveld
PPP-Agro Advies
0625326496
Gratis
De Veenweiden-Vakdag op 28 mei aanstaande, staat in het teken van vakbemesten en de aanleg van onderwaterdrainage.

Bemesten als vakwerk
Het gebruik en de benutting van mest wordt bepalend voor de ruwvoerproductie. Elke werkzame kilo stikstof gaat echt tellen! Op deze Veenweiden-Vakdag leren we u de fijne kneepjes van het correct afstellen en het goed functioneren van verschillende bemestingssystemen specifiek voor de veenweiden. Bovendien tonen we u, ter inspiratie, een selectie van enkele perspectiefvolle bemestingssystemen specifiekvoor de veeweiden. Deze systemen hebben als uitgangspunt om méér emissiereductie te geven dan de huidige technieken.

Watermanagement met onderwaterdrainage
Onderwaterdrainage vermindert de bodemdaling op veengronden door het infiltreren van water in droge perioden. Bovendien bevordert onderwaterdrainage de draagkracht in natte perioden. Uitdagend is de invloed van onderwaterdrainage in vochtvoorziening tijdens droge perioden. De demonstratie richt zich vooral op de correcte aanleg van onderwaterdrainage en het onderhoud ervan. Tijdens de demonstratie gaan we in op vragen als: Welke machine legt de drain vlak en zonder schade aan? Welk materiaal is verstandig om als omhulsel te gebruiken en hoe legt u de drainage het beste in het perceel?

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
9:30 Ontvangst in het veld   
9:45 – 11:00 Demonstratieronde 1
11:15 – 12:30 Demonstratieronde 2
12:30 – 13:15 Lunch
13:30 – 14:45 Demonstratieronde 3
15:00 Einde

We zien u graag op donderdag 28 mei! Aan de Oude Meije 18 in Zegveld

Aan de dag zijn voor u geen kosten verbonden. We bieden u de mogelijkheid om gebruik te maken van een lunch (voor eigen rekening). Opgave vooraf is gewenst, doe dit bij Patrick van Schaik p.van.schaik@ppp-agro.nl onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats en aantal personen.

Namens de organisatoren en partners:
Veenweiden Innovatiecentrum (VIC), PPP-Agro Advies, Wageningen UR Livestock Research en Optifield