Agenda

Wroeten met VarkensNET: Biggenopfok

De Radstake Twenteroute 8, Heelweg
268 Varkenshouderij

Details evenement

30 maart 2015
15:45 uur
De Radstake Twenteroute 8, Heelweg
VarkensNET
info@varkensnet.nl
088 - 888 66 77
Nieuwe omgeving, nieuw voer, andere hokgenoten: er komt
nogal wat af op de gespeende big. Hoe kunt u deze periode zo
soepel mogelijk laten verlopen en bijdragen aan een gezonde
big? Kom naar de Wroeten met VarkensNET: Biggenopfok.

De veranderingen tijdens en na de speenperiode kunnen grote invloed hebben op de ontwikkeling van biggen. Zo is de kans dat zij minder tot geen voer opnemen groter. Dit kan zich uiten in een speendip of zelfs leiden tot uitval. Als zeugenhouder is het de uitdaging om dit te voorkomen. Om u hierin te ondersteunen organiseert VarkensNET in samenwerking met De Heus Voeders de bijeenkomst Wroeten met VarkensNET: Biggenopfok.

De bijeenkomst voorziet u in praktische tips om de bigkwaliteit te verhogen en de uitval van biggen te verminderen. Met collega-varkenshouders en hun medewerkers verdiept u zich in speenmanagement, voeding en de gezondheid van uw biggen. Experts van VIC Sterksel, De Heus Voeders, Klima+ delen hun kennis en de laatste inzichten over biggenopfok. Zij doen dat ieder vanuit hun eigen invalshoek: onderzoek, voer, klimaat en gezondheid. Daarnaast vinden er twee workshops plaats.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NETmentor Yvette van Wichen via
T. 06 5372 3760 of E. yvwichen@projectenltonoord.nl

Aanmelden
Aanmelden kan vóór 25 maart 2015 via het aanmeldformulier op www.varkensnet.nl,
E info@varkensnet.nl of T 088 - 888 66 77.

De kosten voor deze bijeenkomst zijn € 50,-- (excl. btw) per persoon. Voor bedrijfsleven bedragen de kosten voor deelname € 150,-- (excl. btw). De betaling geschiedt middels een factuur, die u na afloop van de bijeenkomst ontvangt.