Agenda

Symposium Serious Farming: “Het slim inzetten van schoon drinkwater en bacteriën voor een gezonde varkenshouderij”

Cultureel Centrum Nesterlé, Nistelrode
316 Varkenshouderij

Details evenement

20 maart 2015
13:30 uur
Cultureel Centrum Nesterlé, Nistelrode
Stichting Duurzaam Kwaliteits Vlees
symposium@sdkv.nl
Varkenshouders gratis
Tijdens het symposium Serious Farming op 20 maart aanstaande presenteert de Stichting Duurzaam Kwaliteits Vlees (SDKV) de eerste resultaten van haar onderzoek naar de basis voor een gezonde varkenshouderij. SDKV wil de leefomstandigheden voor varkens, varkenshouders én omwonenden verbeteren en het beseft dat daarvoor veel kennis nodig is. Kennis over de water- en luchtkwaliteit in de stallen, maar ook kennis over het beheersen van bacteriën in de stallen bijvoorbeeld. SDKV heeft daarom het initiatief genomen om de huidige situatie in de stallen aanzienlijk beter in beeld te krijgen, om vanuit die kennis stappen vooruit te zetten.

Tijdens het symposium “Het slim inzetten van schoon drinkwater en bacteriën voor een gezonde varkenshouderij” presenteert de stichting haar eerste, opvallende resultaten. Duidelijk wordt onder meer hoe belangrijk water is bij de groei van het varken en hoe weinig controle daar over is. Maar ook de rol van probiotica wordt uitgebreid belicht. De onderzoekers benadrukken, dat waar intensief geleefd wordt in een betrekkelijk kleine ruimte, het essentieel is om controle te hebben op factoren die van invloed zijn. Die visie wordt tijdens het symposium onderschreven door André Kuipers, die in zijn presentatie een vergelijking maakt tussen zijn internationaal ruimtestation en de varkensstal.

Het symposium op vrijdag 20 maart 2015 is een samenwerking tussen Stichting Duurzaam Kwaliteits Vlees (SDKV) en Vewi Techniek BV. Het symposium wordt gehouden in Cultureel Centrum Nesterlé te Nistelrode van 13:30 uur tot 17:15 uur. Tijdens deze middag zullen negen resultaatgebieden van het onderzoek uitgebreid aan bod komen. Daarbij gaat het onder meer om de wateropname van varkens, het slikvermogen en de vermorsing. Maar ook over de watertemperatuur binnen de stallen en de chemische en microbiologische samenstelling van het water dat de varkens in de praktijk toegediend krijgen. Daarnaast wordt onder meer het opvallende diergedrag bij verschillende drinksystemen getoond en presenteert men het resultaat van het toedienen van probiotica via het drinkwater. Alle resultaten worden vervolgens ook doorvertaald in termen van kosten, opbrengsten en return on investment. Een nuchtere economische benadering dus, vanuit een Stichting die vanuit zorgen over duurzaamheid ontstaan is.

Deelname aan het symposium is gratis voor varkenshouders. Zij dienen zich echter wel vooraf aan te melden. Voor vertegenwoordigers vanuit de periferie en andere sectoren is de entree € 100,- p.p. U kunt zich aanmelden via de websites: www.sdkv.nl of www.vewitechniek.nl. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen via symposium@sdkv.nl.

Het onderzoek en dit symposium zijn mogelijk gemaakt door de samenwerkingspartners van SDKV en Vewi Techniek BV: Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, ZLTO, Rabobank, Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant (LIB), PIP Animal, Brabant Water, HAS Hogeschool en Kewi Services BV.