Agenda

Demonstratie maken Bokashi en resulaten gebruik in Nederlandse akkerbouw

PPO, Edelhertweg1, 8219 PH, Lelystad
418 Akkerbouw

Details evenement

26 maart 2015
13:15 uur
PPO, Edelhertweg1, 8219 PH, Lelystad
AgriConnection & WageningenR
0485517100
Gratis
Demonstratie maken Bokashi en resulaten gebruik inNederlandse akkerbouw

Op 26 maart 2015 is de slotbijeenkomst van het project Bokashigebruik in de Nederlandse akkerbouw  in Lelystad. Tijdens deze bijeenkomst worden de behaalde resultaten en ervaringen van de afgelopen twee jaar  toegelicht en is er een demonstratie van het maken van Bokashi in de praktijk.

Bokashi ontstaat door fermentatie van gewasresten, stro en/of drijfmest. Hierbij ontstaat een organische meststof. Fermentatie vindt plaats onder zuurstofarme omstandigheden, hierbij komt geen warmte of CO2 vrij.  Dat is anders dus dan bij composteren.

Er is vooral gekeken naar de fytosanitaire veiligheid en het vrijkomen van nitraat en bemestende waarde. Op proef- en praktijkbedrijven is ervaring opgedaan met het maken van Bokashihopen. Uit proeven in Flevoland bleek dat bemesting met Bokashi leidde tot stikstofvastlegging in de grond. Het effect is vergelijkbaar aan compost. Het gebruik van Bokashi gaf een behoorlijke afdoding van Rhizoctonia en aardappelcystenalen, echter geen volledige afdoding.

Het demonstratieproject “Bokashigebruik in de Nederlandse akkerbouw” is een project in het kader van de regeling Schoon en Zuinig. In dit project hebben  vijf  akkerbouwers gezamenlijk gewerkt aan een veilige en duurzame toepassing van Bokashi zodat mineralenkringlopen op de bedrijven gesloten kunnen worden.

Vanaf 13.15 uur staat de koffie klaar.

Kijk op de website voor het programma.