Agenda

Informatieavond "Anders boeren in het land van Maas en Peel"

De Leste Geulde (Noordsingel 75 in Horst), Horst
273 Boerderij Academy

Details evenement

16 november 2015
19:30 uur
De Leste Geulde (Noordsingel 75 in Horst), Horst
Wekgrop Land- en Tuinbouw Noord-Limburg
pgeurts1@home.nl
06-57311011
gratis
Op maandag 16 november 2015 organiseert de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg een informatieavond over biologisch, kleinschalig of minder intensief boeren in Noord-Limburg. De informatieavond vindt plaats bij De Leste Geulde (Noordsingel 75 in Horst) en start om 19.30 uur en eindigt omstreeks 10.00 uur.
 
Met de informatieavond vraagt de werkgroep voor de regio Noord-Limburg meer ruimte en aandacht voor alternatieve vormen van landbouw: bijvoorbeeld biologisch, kleinschaliger, extensiever en/of meer regionaal gericht. Daartoe zijn ondernemers/initiatiefnemers (Annet Harberink en Twan Linssen), beleidsmakers (wethouder Vostermans van de gemeente Horst aan de Maas) en grondeigenaren (Limburgs Landschap) uitgenodigd om als panel hun licht te laten schijnen op de mogelijkheden in de regio. Verder zijn vertegenwoordigers van diverse belangengroepen uitgenodigd om – vanuit de zaal - ook hun visie en inbreng te geven.

Op de informatieavond zullen de panelgasten aan de hand van interviews en gerichte vragen een beeld geven van de huidige situatie. De genodigde ondernemers vertellen over hun bedrijfsmodel, van de gemeente Horst aan de Maas krijgen we een beeld van de huidige verhouding reguliere en biologische bedrijven en de beleidskaders voor de toekomst en via Stichting Het Limburgs Landschap kunnen we in beeld krijgen welke gebieden of aanpalende gebieden mogelijk het meest geschikt zouden zijn voor de gepresenteerde modellen, of voor varianten hierop. Uiteraard is er naast de gerichte vragen ook ruimte voor de panelleden om zaken aan te vullen of te nuanceren. Deze panelronde zal ongeveer een uur in beslag nemen. Na de pauze zal de dialoog met de zaal starten rond een vijftal stellingen. De panelgasten kunnen hierover hun mening debiteren, eventueel aangevuld door het publiek. De avond wordt afgesloten met het schetsen van een plan van aanpak: wat zou er kunnen worden ondernomen om deze doelstellingen in het Noord-Limburgse te bevorderen? De gespreksleiding van deze avond is in handen van Wiek Lenssen (filmmaker).