Agenda

DAG VAN DE PRECISIEBEMESTING nr 2

CAMPUS WUR, MANSHOLTLAAN, WAGENINGEN
978 Rundveehouderij, Akkerbouw, Mechanisatie

Details evenement

27 november 2015
10:00 uur
CAMPUS WUR, MANSHOLTLAAN, WAGENINGEN
Landbouwcommunicatie BV ism Heeren XII en WUR
0651596092
Gratis
*OCHTENDPROGRAMMA voor telers, loonwerkers, adviseurs
SYMPOSIUM OVER actuele ontwikkelingen op het gebied van SMART FERTILIZATION waarbij het gaat om nieuws over:
1 emissiearme plaatsing van meststoffen in de wortelzone
2 het gebruik van reststromen daarbij
3 plaatsspecifieke dosering
4 robotisering van de bemesting
5 de advisering over SF via het digitale handbooek bodem &bemesting

*MACHINESHOW van 12.00-1500 uur met de nieuwste machines voor Smart Fertilization

*MIDDAGPROGRAMMA voor wetenschappers, studenten, adviseurs en beleidsmakers
INTERNATIONAL SEMNINAR on
Smart Fertilization & Common Agricultural and Environmental Policy wirh plenary session and workshops- amongst which
:a) Quantitative Effects of Smart Fertilization on Sustainability
b) New Fertilizer Regulations -