Agenda

Reststromen in de akkerbouw

Bio Science Center, Lelystad
456 Akkerbouw

Details evenement

30 januari 2015
13:00 uur
Bio Science Center, Lelystad
Louis Bolk Instituut
0610335178
geen

Netwerkbijeenkomst Reststromen in de akkerbouw

Kans of risico? Voor akkerbouwers en ketenpartijen op 30 januari 2015 in Lelystad.


Akkerbouwers zetten in toenemende mate reststromen uit de voedingsindustrie, GFT-afval of groencompost in op hun bedrijf. Op de bijeenkomst "Reststromen in de akkerbouw: kans of risico?" op 30 januari 2015 in BioScience Center in Lelystad komen actuele vragen over reststromen aan bod. Met workshops over de effecten van reststromen op Bodem, Water en Biodiversiteit.

Thema's reststromen
Het thema reststromen is uiterst actueel: Welke bijdrage hebben deze reststromen aan bodem en bodemweerbaarheid? Er zijn veel positieve effecten te noemen, maar zijn er negatieve effecten bij de toepassing? Hoe kunnen reststromen op een andere manier tot waarde worden gebracht? Heeft bioraffinage hier een positieve bijdrage in het verwaarden van reststromen? Als we organische mest ook als reststroom beschouwen kunnen we dan meer halen uit de samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij? Vruchtwisseling is bodembeheer waarbij rustgewassen een belangrijke rol spelen. Is vlas een alternatief als rustgewas?

Kennis uitwisselen en ervaringen delen
De bijeenkomst "Reststromen in de akkerbouw: kans of risico?" op 30 januari 2015 wordt georganiseerd vanuit het Praktijknetwerk Resttest XL. Stichting Veldleeuwerik, Actieplan Bodem en Water Flevoland en het Louis Bolk Instituut brengen kennis en ervaring rond de inzet van reststromen bij elkaar. Keynote speaker is Prof. Willy Verstraete van de Universiteit Gent, die een brede visie presenteert op het verwaarden van mest, compost en industriële restproducten. In workshops komen o.m. de effecten van antibiotica voor de akkerbouw, de kwaliteit en waarde van reststromen voor bodem en plant aan bod, en zoeken we naar mogelijkheden om zelf meer sturing te geven aan kwaliteit. Verder is de nieuwe publicatie van het Louis Bolk Instituut "Reststromen veilig en duurzaam inzetten in de akkerbouw" met een praktische checklist voor het inschatten van risico's beschikbaar voor deelnemers. Dagvoorzitter is Wim Dijkman, voorzitter van het Actieplan Bodem en Water Flevoland.

Praktische info
* Datum: 30 januari 2015 van 13.00 – 17.30 uur (inloop vanaf 13 uur, start 13.30 uur)

* Locatie: BioScience Center Runderweg 6, Lelystad, Flevoland

* Voor akkerbouwers, deelnemers Veldleeuwerik, compostbedrijven, waterbedrijven, ketenpartijen en agrarische adviseurs

* Het volledige programma is te downloaden

* Aanmelden tot 26 januari a.s. via backoffice@veldleeuwerik.nl

* Deelnemers ontvangen de nieuwe brochure "Reststromen veilig en duurzaam inzetten in de akkerbouw" van Chris Koopmans en Anna Zwijnenburg

* Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Over Reststromen in de Akkerbouw
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit het project Resttest XL en wordt gefinancierd door Ministerie van Economische Zaken en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. De organisatie is in handen van Stichting Veldleeuwerik, Actieplan Bodem en Water Flevoland en het Louis Bolk Instituut. Voor meer informatie neemt u contact op Lidwien Daniels, communicatieadviseur bij het Louis Bolk Instituut, 06 – 10.33.51.78.