Agenda

Producenten, markt en consumenten – hoe vergroten we de invloed van de producenten in de keten?

Restaurant De Grevelingen, Bruinisse
533 Akkerbouw

Details evenement

15 januari 2015
19:30 uur
Restaurant De Grevelingen, Bruinisse
Nederlandse Akkerbouw Vakbond
info@nav.nl
0168 329130

Uitnodiging

In de keten producenten-handelaren/supermarkten-consumenten hebben de producenten een te zwakke positie. Hoe kunnen we ons als producenten sterker maken in de keten? En dan natuurlijk zonder in problemen te komen met de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de opvolger van de NMA (Nederlandse Mededingings Autoriteit) over mededingingsregels. Te denken valt aan het oprichten van producentenorganisaties. Welke ruimte biedt het nieuwe GLB hierin? Wat is er nog meer mogelijk? En hoe staan onze afnemers hier tegenover?

Thema: 'Producenten, markt en consumenten – hoe vergroten we de invloed van de producenten in de keten?'

Donderdag 15 januari 2015, aanvang 19.30 uur
Restaurant De Grevelingen
Parallelweg 1
4311 NE Bruinisse

De sprekers voor deze avond zijn:
• Keimpe van der Heide, lid van het landelijk bestuur van de NAV
• Marc Jansen, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), waarin alle supermarkten deelnemen. Marc Jansen heeft een uitgesproken visie over de positie van producenten in de keten en is het landelijk gezicht van de verenigde supermarkten.

Graag tot 15 januari, het belooft een interessante avond te worden! Neem gerust uw buren, familie of andere collega’s mee.

Vriendelijke groet,

Nederlandse Akkerbouw Vakbond regio Zuidwest/Zuid

Kees van Dijk
Ralph Hack
Huibert Knook
Örjan Schrauwen
Joop van de Wiel