Agenda

Veenweiden-vakdag 'Wat het gras wil'

KTC Zegveld, Oude Meije 18, Zegveld
221 Rundveehouderij

Details evenement

10 juli 2014
10:00 uur
KTC Zegveld, Oude Meije 18, Zegveld
PPP-Agro Advies en VIC
w.honkoop@ppp-agro.nl
06-13522542
10

Het gras in de veenweiden herbergt geheimen die alleen voor de echte vakman te ontrafelen zijn. Vooral het toepassen van echte vakkennis in de dagelijkse bedrijfsvoering is een kunst op zich. Met deze eerste Veenweiden-vakdag willen wij graag de fijne kneepjes van het vak ‘goed graslandbeheer’ met u delen.
Programma
Inspiratie
We starten de ochtend met een inspirerende speech van bodemgoeroe Nick van Eekeren (Louis BolkInstituut). Hij zal, als expert op het gebied van duurzaam bodembeheer, ons meenemen in de ‘De ondergrondse wereld van het grasplantje’. Bodemleven, wortelontwikkeling en specifieke veenweidenbemesting zullen de revue passeren.


Drie vak-expedities
Leren en toepassen van vakkennis doen we graag in het ‘werkveld’. In drie verschillende expedities op
de huiskavel van KTC Zegveld delen we de vakkennis over:
• wortelkracht – synergie tussen het gras, de zode en de bodem;
• sporen in het veld – alles over verdichting van de bodem en afstellen van machines;
• graslandverzorging – de nut en noodzaak van graslandverbetering.

Het programma duurt van 10-15.00 uur
Aan de dag zijn voor u geen kosten verbonden, behalve voor de lunch (10 euro per persoon). 


Graag gepast en contant geld meenemen. Opgave vooraf is gewenst, doe dit bij w.honkoop@ppp-agro.nl
onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats en aantal personen.
We zien u graag op donderdag 10 juli aanstaande!