Agenda

Wat is een goed ruimtelijk beleid voor schaalvergroting en stoppende bedrijven?

Eemlandhoeve, Bunschoten
360 Rundveehouderij, Akkerbouw, Varkenshouderij, Pluimveehouderij

Details evenement

24 juni 2014
13:15 uur
Eemlandhoeve, Bunschoten
Landwerk
m.sauter@landwerk.nl
0317-465542
€ 50

In de komende jaren zullen veel boeren meegaan in de schaalvergroting. Anderen zullen gaan stoppen met hun bedrijf. Dat betekent dat er veel ontwikkelingen in het landelijk gebied gaan plaatsvinden: boeren die willen uitbreiden met navenant grotere bouwblokken en stallen. Aan de andere kant: boeren die gaan verbreden en/of die te maken hebben met leegkomende stallen en schuren.

Hoe gaan gemeenten hiermee om?

Enkele gemeenten hebben hiervoor een aanpak ontwikkeld waarin ‘kwaliteit’ het vertrekpunt is. Dat hoeft niet alleen ruimtelijke kwaliteit te zijn, het kan ook gaan om sociaal-economische kwaliteit, gezondheid en leefomgeving en/of vooral kwaliteit voor recreanten. Deze kwaliteiten zijn vastgelegd in kaarten, structuurvisies of andere documenten. Op basis hiervan kan een gemeente relatief eenvoudig een antwoord geven voor de individuele situaties die zich aandienen.

In deze bijeenkomst bespreken we de aanpak van de gemeenten Bunschoten, Hardenberg, Schouwen-Duiveland en Gemert-Bakel.

Tot slot kijken we vooruit naar de Omgevingswet. Op welke manieren kunnen gemeenten met hun antwoord op de ontwikkelingen in het buitengebied nu al voorsorteren op de nieuwe wet?