Agenda

Workshop Erfelijkheidsleer schaap, geit, kip of varken

Cursuscentrum Barneveld, Barneveld
358 Boerderij Academy, Varkenshouderij, Pluimveehouderij

Details evenement

10 mei 2014
09:30 uur
Cursuscentrum Barneveld, Barneveld
Stichting zeldzame huisdierrassen
nonja.remijn@szh.nl
06 54 92 22 75
95

Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld ontwikkelde in samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrasssen een cursus erfelijkheidsleer voor diverse diersoorten. Op zaterdag 10 mei vindt de cursus voor schapen en geiten en kippen en varkens plaats.

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in de erfelijkheidsleer en het fokken van schapen en geiten, kippen en varkens. Eigenaren van schapen en/of geiten, kippen en/of varkens die er mee (willen gaan) fokken, leden van foktechnische commissies en bestuursleden die een ras willen verbeteren.

Resultaat

Inzicht in de wetmatigheden van de erfelijkheidsleer en de toepassingen daarvan in het fokken van dieren. Kennis over het fokken op een verantwoorde manier van een volgende generatie. Mogelijkheden van de moleculaire genetica. Kennis over verwantschap en inteelt die nodig is om een ras in stand te houden.

De volgende onderwerpen worden in de cursus behandeld:

Wat is erfelijkheid?
Chromosomen, genen en allelen als basis van verschillen
Vorming van eicellen, zaadcellen en embryo’s: bron van erfelijke verschillen
Wisselwerking tussen allelen van één gen: intermediair, dominant en recessief
Genetische merkers maken variatie in DNA en in allelen zichtbaar

Wat is populatiegenetica?
Genotypenfrequentie
Veranderingen in allel en genotypen frequenties: migratie, random drift, mutatie
Natuurlijke en kunstmatige selectie
Verwantschap en inteelt

Wat is kwantitatieve genetica? 
Erfelijkheidsgraad: hoe effectief kunt u selecteren?
Het effect van kunstmatige selectie
Selectie leidt tot inteelt

Wat is een fokprogramma?
Fokdoel en selectiecriteria
Identificatie en registratie
Terugdringen van monogene erfelijke aandoeningen
Fokwaardeschatting voor polygene kenmerken
Selectie op meerdere kenmerken tegelijk
Genomic selection

Hoe houdt u een ras in stand?
Populatiegrootte en structuur
Risico’s van inteelt
Verband tussen verwantschap en inteelt
Opzetten van een genenbank

Docenten zijn Myrthe Maurice en Kor Oldenbroek.

Aanmelden kan hier.