Agenda

Algemene ledenvergadering Avipol 2014

Pluimveemuseum, Barneveld
245 Pluimveehouderij

Details evenement

27 maart 2014
19:30 uur
Pluimveemuseum, Barneveld

27 maart: Algemene Ledenvergadering ALV 2014 van Avipol.

Agenda: vaststelling van de jaarrekening 2013, benoeming nieuw bestuurslid, voorstel tot aanpassing van de schijnlegverzekering, voorstel tot aanpassing van de leegstandverzekering, voorstel tot aanpassing van de statuten en bespreken van de nadere uitwerking van de voorwaarden waaronder M.g. eventueel kan worden opgenomen in het verzekeringspakket. Ook wordt het tijdens de ALV 2013 genomen besluit om schijnleg aan het verzekeringspakket van Avipol toe te voegen toegelicht. Dit omdat gebleken is dat niet alle Avipol-leden tijdig een uitnodiging voor de ALV 2013 (d.d. 12 juni) hadden ontvangen en geen kennis hebben kunnen nemen van de agenda en de vergaderstukken.

Locatie: Pluimveemuseum, Hessenweg 2a, Barneveld (Gld).

Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur).