Agenda

Symposium Vrijloopstallen ‘State of the art uit onderzoek en praktijk’

Eemlandhoeve, Bisschopsweg 5B, Bunschoten
334 Rundveehouderij

Details evenement

13 februari 2014
14:00 uur
Eemlandhoeve, Bisschopsweg 5B, Bunschoten
Wageningen UR Livestock Research
gina.kuiper@wur.nl
0320 - 293 416
50

Symposium Vrijloopstallen ‘State of the art uit onderzoek en praktijk’

Op donderdag 13 februari 2014 wordt door

Wageningen UR Livestock Research  en de praktijknetwerken Gebruikers Vrijloopstallen en Humest een symposium georganiseerd waarin de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen uit de praktijk met u worden gedeeld. Ontwikkelingen op het gebied van milieu, bodems, welzijn, mestkwaliteit en melkkwaliteit komen aan de orde. Het symposium geeft een beeld van de ontwikkelingen in en rond de Nederlandse vrijloopstallen. Speciaal voor melkveehouders die een vrijloopstal hebben of overwegen er één te bouwen. Maar ook voor adviseurs en beleidmakers die in de praktijk steeds vaker met vrijloopstallen te maken hebben.

Programma

- Visie op innovatieve stallenbouw vanuit de Provincie Utrecht.

- Impact van een vrijloopstal op bedrijfsvoering en economie door Paul Galama (Wageningen UR Livestock Research).

- Thermofiele sporenvormers en melkkwaliteit, hoe zit dat nu precies door Frank Driehuis (NIZO)

- Stikstofkringloop door Herman de Boer (Wageningen UR Livestock Research)

Pauze

- Emissies op stalniveau van verschillende vrijloopbodems door Hendrik Jan van Dooren  (Wageningen UR Livestock Research)

- Mestkwaliteit, de vrijloopstal als bodemverbeteraar door Bram den Hollander (IDV-Advies)

- Zomer- en wintertips vrijloopstallen door melkveehouder.

Diner

- Diergezondheid en –welzijn gebaat bij vrijloopstal door Wijbrand Ouweltjes (Wageningen UR Livestock Research) en Roel van Buuren (IDV-Advies)

- Discussie met vrijloopstal pioniers en onderzoekers over toekomstperspectief van de vrijloopstal o.l.v. door Gertjan Zevenbergen (Agrimedia)

20.00 Afsluiting

Praktisch

Donderdag 13 februari 2014 van 14:00 tot 20:00 uur (incl. diner)

Locatie: Eemlandhoeve, Bisschopsweg 5B, 3752 LK Bunschoten

Eigen bijdrage: €50,- graag ter plekke contant betalen.

Aanmelden kan tot 7 februari bij Gina Kuiper via email:

14.00 Opening

gina.kuiper@wur.nl.

Meer informatie over het symposium bij:

Paul Galama 0320 293 416

paul.galama@wur.nl

Bram den Hollander 06 228 161 15

bram@idv-advies.nl

Meer informatie over vrijloopstallen op

www.vrijloopstallen.nl en www.idv-advies.nl