Agenda

Meer voer van eigen land

De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk
316 Rundveehouderij

Details evenement

20 februari 2014
13:15 uur
De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk
Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen
Bert.Philipsen@wur.nl
0320 - 293 449
gratis

Themamiddagdag melkveehouderij: Meer voer van eigen land

Nederlandse melkveehouders zoeken naar manieren om binnen de bestaande mogelijkheden de ruwvoerproductie te verhogen, terwijl de gebruiksnormen omlaag gaan. De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) organiseert op 20 februari a.s. een themamiddag voor melkveehouders en adviseurs.

Experts van CBGV bespreken met gebruikers van stikstofbemestingsadviezen hoe ze deze adviezen het best kunnen toepassen. Ook worden ze tijdens deze bijeenkomst bijgepraat over de lagere gebruiksnormen in het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn en de mogelijkheden die het werken met de Kringloopwijzer biedt.

Tijd: 13.15 uur tot 16.30 uur

Inhoud programma

Het complete programma is te downloaden op:

http://www.wageningenur.nl/nl/activiteit/Meer-voer-van-eigen-land...-met-lagere-gebruiksnormen.htm

Vragen die aan bod komen tijdens de themamiddag zijn: Welke CBGV adviezen gebruik je als stikstof knelt? Hoe verdeel je de beschikbare N (dierlijke - en kunstmest) zo efficiënt mogelijk over het bedrijf (gras en mais)? Hoe maak je op basis van de CBGV adviezen een samengesteld plan dat niet in de kast komt, maar dat je kunt toepassen vanuit de trekker cabine?

Achtergrond

Naar verwachting gaan melkveehouders in Nederland na afschaffing van de melkquotering vanaf 2015 jaarlijks meer melk produceren. De totale behoefte aan ruwvoer met een goed ruw eiwitgehalte voor de melkkoeien zal daardoor stijgen. De grote vraag is hoe we dat in Nederland gaan realiseren, want er ontstaat een groeiend spanningsveld tussen de beperkte stikstofgebruiksruimte en de behoefte aan hogere voerproductie. Met de invoering van de KringloopWijzer ontstaat een extra stimulans om meer voer van eigen land te halen, omdat daarmee de mestafzet wordt beperkt en de benutting op het eigen bedrijf wordt verhoogd. Daarbij geeft het gerichter toepassen van de bemestingsadviezen extra opbrengst. De grote vraag voor veel veehouders is: Hoe doe je dat? Het CBGV speelt in op die kennisbehoefte.

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen is een initiatief van LTO-Nederland. Het Productschap Zuivel financiert de activiteiten van de commissie. De commissie draagt er zorg voor dat er een onafhankelijk bemestingsadvies voor iedereen beschikbaar is.