Agenda

Optimale maïsteelt: management van teelt, bodem en vitaliteit

ZLTO-kantoor, ‘s-Hertogenbosch
258 Rundveehouderij, Akkerbouw, Mechanisatie

Details evenement

03 december 2014
10:00 uur
ZLTO-kantoor, ‘s-Hertogenbosch
De Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw (NVWV)
hein.korevaar@wur.nl
0317-480863
€20,- voor leden, €35,- voor niet leden

Snijmaïs is het meest gebruikte voedergewas in Nederland en Vlaanderen. In 2015 stopt de melkquotering. Veel melkveebedrijven willen groeien. Dat vergt meer ruwvoer en ruwvoer van goede kwaliteit. Maïs is een zeer productief gewas maar er zijn in de praktijk grote verschillen in opbrengst. De randvoorwaarden bij de maïsteelt zijn veranderd. In Nederland door wijzigingen in de derogatie, de gebruiksnormen en het verbod op kunstmestfosfaat. In Vlaanderen zijn er discussies gaande over gras en maïsteelt in het MestActiePlan.
Hoe produceer je optimaal maïs en wat zijn de grote uitdagingen in de maïsteelt? Welke rol speelt vruchtwisseling bij de teelt van maïs? Naast een juiste bemesting zijn gezonde gewassen een voorwaarde voor hoge opbrengsten en voederkwaliteit. Welke bedreigingen zijn er en wat zijn daarvoor de oplossingen? Wat betekenen de ontwikkelingen in de mechanisatie van de maïsteelt, voor bemesting, oogst en behoud van de bodemstructuur? Kortom er zijn veel factoren die van invloed zijn op een goede maïsproductie.
Tijdens deze themadag willen we met u vanuit verschillende invalshoeken de problemen bespreken die bij de teelt van maïs optreden. Nog belangrijker is dat we met elkaar nadenken over de oplossingsrichtingen die beschikbaar zijn of zouden moeten komen. Hoe kunnen we daar nu al op anticiperen. Ook zullen we ingaan op de gevolgen van continuteelt en de onderlinge afhankelijkheid van problemen. Is er aanleiding voor een onderzoeksagenda maïs?
De themadag bestaat uit inleidingen over een viertal thema’s en een aantal workshops waarin u aan de hand van stellingen over deze thema’s nader met elkaar in gesprek gaat.