Agenda

DAG VAN DE PRECSIEBEMESTING : SMART FERTILIZATION

Congrescentrum Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9 Wageningen
297 Rundveehouderij, Akkerbouw, Mechanisatie

Details evenement

28 november 2014
10:00 uur
Congrescentrum Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9 Wageningen
Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van de Rijenbemesting
0651596092
gratis

• Precisiebemesting.
• Met dierlijke mest, reststromen en kunstmest.
• Hogere opbrengsten, lagere kosten, aanzienlijke milieuwinst.
• Bewezen in het Programma Precisielandbouw.
• De kringlopen gesloten, de voetafdruk gewist, het ammoniakgat gedicht.
• Het moet.
• Het kan.
• De machines zijn er.
• De meststoffen zijn er.
• Toevoegen van duurzaamheid aan hoge productiviteit.
• De wereld kijkt naar ons.

10.00-12.30 uur Bemesting in de 21e eeuw voor: loonwerkers, adviseurs, telers , studenten, beleidsmakers en wetenschappers
12.30-15.00 uur Machinetentoonstelling op het buitenterrein en infomarkt binnen
14.00-17.30 uur Seminar on Smart Fertilization voor : wetenschappers, beleidsmakers, studenten, adviseurs, loonwerkers en telers


Gedetailleerd programma en aanmelding: www.rijenbemesting.nl

Zonder aanmelding geen toegang. Gratis deelname, maar vol = vol.