Agenda

Grip op uw toekomst, informatieavond Producenten Organisatie Varkenshouderij

Hotel Restaurant Dalzicht, Grotestraat 285, Nijverdal
298 Varkenshouderij

Details evenement

16 oktober 2014
20:00 uur
Hotel Restaurant Dalzicht, Grotestraat 285, Nijverdal
POV
030-7555099
gratis

Grip op uw toekomst met de POV

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) houdt donderdag 16 oktober om 20.00 uur in Hotel Restaurant Dalzicht, Grotestraat 285 te Nijverdal een informatieavond voor alle varkenshouders en andere geïnteresseerden. 

Tijdens de openbare informatieavond zal door de bestuursleden van de POV, Ingrid Jansen (voorzitter), Eric Douma en Theo Duteweerd een nadere toelichting gegeven worden over de POV en het belang voor varkenshouders om lid te worden van de POV. Aanwezigen krijgen volop gelegenheid om vragen te stellen.

Als speciale gastspreker is Jan Huitema (VVD), lid van het Europees Parlement, uitgenodigd. Hij zal vanuit zijn werkveld toelichten wat het belang is van de Producenten Organisatie Varkenshouderij.

De POV nodigt varkenshouders van harte uit om de bijeenkomst bij te wonen. De ontvangst is om 19.30 uur, de bijeenkomst begint om 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Ter plekke kunnen de varkenshouders zich inschrijven als lid van de POV.

Alle Nederlandse varkenshouders hebben een brief en een aanmeldingsformulier met informatie over de POV ontvangen. Deze en volgende maand worden  in totaal tien informatieavonden in heel Nederland georganiseerd. Zo krijgen alle varkenshouders de gelegenheid zich te laten informeren over de POV.

Boer aan het roer

De POV is van, door, én voor varkenshouders. Door zich aan te sluiten bij de POV kan de Nederlandse varkenshouder voor het eerst in de geschiedenis één blok vormen, en regisseur worden in de keten. Met de POV staan de varkenshouders gezamenlijk aan het roer voor een sterkere positie in de keten. Voor varkenshouders is het belangrijk dat een aantal belangrijke zaken, zoals diergezondheid, onderzoek en innovatie, sectorcommunicatie en -pr en voedselveiligheid, óók na het opheffen van het Productschap Vee en Vlees collectief en efficiënt geregeld blijven.

Om als POV-collectief zaken te kunnen regelen zijn zogenaamde Algemeen Verbindend Verklaringen (AVV’s) nodig. Deze AVV’s kunnen door de minister alleen maar toegekend worden indien de POV minimaal 50 procent van de varkenshouders en twee derde van de productie vertegenwoordigt. Met andere woorden: iedere varkenshouder telt.

Wilt u als varkenshouder grip op uw toekomst?  Word dan lid van de POV. Leden van de POV hebben rechtstreeks zeggenschap via de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV neemt de besluiten; bijvoorbeeld welke taken de POV gaat oppakken en wie er in het bestuur zitten.

De data van de overige informatieavonden en het aanmeldingsformulier staan tevens vermeld op de website www.producentenorganisatievarkenshouderij.nl