Agenda

Informatiebijeenkomst praktijknetwerk “ Plaatsspecifiek bemesten met sporen elementen”

Proefboerderij ’t Kompas, , Noorderdiep 211; 7876 CL Valthermond
285 Akkerbouw

Details evenement

14 januari 2014
13:15 uur
Proefboerderij ’t Kompas, , Noorderdiep 211; 7876 CL Valthermond
RINGadvies
0620443225
geen

Het praktijknetwerk “ Plaatsspecifiek bemesten met sporenelementen” heeft tot doel om de bemesting met sporen elementen alleen daar toe te passen waar het nodig is, om zo de bemestingskosten beheersbaar te houden, overmaat te voorkomen en de opbrengst te verhogen.

Dit wil men gaan doen door bodemscans te koppelen aan bodemanalyses. Door deze koppeling kan men precies bemesten met micro mineralen daar waar het nodig is.

De laatste jaren neemt de belangstelling voor een juiste bemesting met sporen elementen toe. Bodem analyses geven soms tekorten aan van verschillende elementen als bijv.  Magnesium, Borium, Calcium, Zink Koper, etc. Daarnaast kan het plaatselijk verschil in Ph en organische stof invloed hebben op de beschikbaarheid van de elementen. Aan de andere kant zijn deze meststoffen prijzig, en is bekend dat de veenkoloniale gronden erg wisselend zijn. In dit netwerk willen we bodemscans inzetten om de locaties te traceren waar deze aanvullende bemesting juist wel, en juist niet nodig zal zijn. Precisiebemesting met de juiste sporenelementen op locatie geeft kostenbesparing en hogere opbrengsten.